Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Bánh ăn kiêng Gullón

Tìm thấy 20 sản phẩm

 • Bánh ăn kiêng Gullón Maria không đường – hộp 400g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón Maria không đường – hộp 400g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Maria Sugar Free (pack 2 x 200g) Bánh ăn kiêng Gullón Maria không đường – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Maria Sugar Free (pack 2 x 200g) Bánh ăn kiêng Gullón Maria không đường – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/04/2019

  (Gullón Diet Nature Maria Sugar Free (pack 2 x 200g) Bánh ăn kiêng Gullón Maria không đường – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 108.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical có đường – hộp 800g-0%

  Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical có đường – hộp 800g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Creme Tropical 62% Cereales 800g) Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical – hộp 800g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Creme Tropical 62% Cereales 800g) Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical – hộp 800g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/04/2019

  (Gullón Creme Tropical 62% Cereales 800g) Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical – hộp 800g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 126.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical có đường – gói 200g-0%

  Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical có đường – gói 200g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Creme Tropical 62% Cereales 200g) Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical – gói 200g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Creme Tropical 62% Cereales 200g) Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical – gói 200g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/04/2019

  (Gullón Creme Tropical 62% Cereales 200g) Bánh quy (có đường) Gullón Creme Tropical – gói 200g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Gullón Digestive có đường – gói 400g

  Bánh quy Gullón Digestive có đường – gói 400g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Gigestive 400g) Bánh quy (có đường) Gullón Digestive kích thích tiêu hóa – gói 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Gigestive 400g) Bánh quy (có đường) Gullón Digestive kích thích tiêu hóa – gói 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/04/2019

  (Gullón Gigestive 400g) Bánh quy (có đường) Gullón Digestive kích thích tiêu hóa – gói 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp kem (có đường) Gullón BARQUINATA – gói 150g

  Bánh xốp kem (có đường) Gullón BARQUINATA – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón BARQUINATA Cream wafer 150g) Bánh xốp kem (có đường) Gullón BARQUINATA – gói 150g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón BARQUINATA Cream wafer 150g) Bánh xốp kem (có đường) Gullón BARQUINATA – gói 150g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/04/2019

  (Gullón BARQUINATA Cream wafer 150g) Bánh xốp kem (có đường) Gullón BARQUINATA – gói 150g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullon không đường “Tea biscuit Petit” – gói 200g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullon không đường “Tea biscuit Petit” – gói 200g

  Mô tả ngắn:

  (Gullon Diet Nature No Sugar Added Tea biscuit -Petit TOSTADA 200g) Bánh ăn kiêng Gullon không đường “Tea biscuit Petit” – gói 200g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullon Diet Nature No Sugar Added Tea biscuit -Petit TOSTADA 200g) Bánh ăn kiêng Gullon không đường “Tea biscuit Petit” – gói 200g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullon Diet Nature No Sugar Added Tea biscuit -Petit TOSTADA 200g) Bánh ăn kiêng Gullon không đường “Tea biscuit Petit” – gói 200g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 47.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Gullon vị quế “CINNAMON CRISPS” – gói 235g-90%

  Bánh quy Gullon vị quế “CINNAMON CRISPS” – gói 235g

  Mô tả ngắn:

  (Gullon Diet Nature Cinnamon Crisps 235g) Bánh quy Gullon vị quế “CINNAMON CRISPS” – gói 235g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullon Diet Nature Cinnamon Crisps 235g) Bánh quy Gullon vị quế “CINNAMON CRISPS” – gói 235g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullon Diet Nature Cinnamon Crisps 235g) Bánh quy Gullon vị quế “CINNAMON CRISPS” – gói 235g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 420.000 vnđ
  Giá bán: 42.000 vnđ
  Tiết kiệm: 378.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Gullon yến mạch nguyên cám và Cam – hộp 425g-0%

  Bánh quy Gullon yến mạch nguyên cám và Cam – hộp 425g

  Mô tả ngắn:

  (Gullon Diet Nature Digestive Oat & Orange 425g) Bánh quy Gullon yến mạch nguyên cám và Cam – hộp 425g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullon Diet Nature Digestive Oat & Orange 425g) Bánh quy Gullon yến mạch nguyên cám và Cam – hộp 425g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullon Diet Nature Digestive Oat & Orange 425g) Bánh quy Gullon yến mạch nguyên cám và Cam – hộp 425g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 105.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng không đường Gullon TWINS kem cacao – gói 147g-0%

  Bánh ăn kiêng không đường Gullon TWINS kem cacao – gói 147g

  Mô tả ngắn:

  (Gullon Diet Nature Sin Azucarres Anadidos TWINS Sanwich de cacao crema 147g) Bánh ăn kiêng không đường Gullon TWINS kem cacao – gói 147g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullon Diet Nature Sin Azucarres Anadidos TWINS Sanwich de cacao crema 147g) Bánh ăn kiêng không đường Gullon TWINS kem cacao – gói 147g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullon Diet Nature Sin Azucarres Anadidos TWINS Sanwich de cacao crema 147g) Bánh ăn kiêng không đường Gullon TWINS kem cacao – gói 147g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 62.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp Gullon kẹp kem Barquinata – gói 150g-0%

  Bánh xốp Gullon kẹp kem Barquinata – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Gullon Barquinata Cream Wafer) Bánh xốp Gullon kẹp kem Barquinata – gói 150g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullon Barquinata Cream Wafer) Bánh xốp Gullon kẹp kem Barquinata – gói 150g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullon Barquinata Cream Wafer) Bánh xốp Gullon kẹp kem Barquinata – gói 150g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 41.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy ăn kiêng Gullon Classic có đường 400g

  Bánh quy ăn kiêng Gullon Classic có đường 400g

  Mô tả ngắn:

  (Gullon digestive Classic 400g) Bánh quy ăn kiêng Gullon Classic 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullon digestive Classic 400g) Bánh quy ăn kiêng Gullon Classic 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullon digestive Classic 400g) Bánh quy ăn kiêng Gullon Classic 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Gullón ăn sáng không đường “Desayuno” – hộp 216g-0%

  Bánh quy Gullón ăn sáng không đường “Desayuno” – hộp 216g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Desayuno/ Breakfast Sugar Free 216g) Bánh quy Gullón ăn sáng không đường – hộp 216g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Desayuno/ Breakfast Sugar Free 216g) Bánh quy Gullón ăn sáng không đường – hộp 216g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Desayuno/ Breakfast Sugar Free 216g) Bánh quy Gullón ăn sáng không đường – hộp 216g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 94.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullón vị sữa chua không đường – hộp 220g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón vị sữa chua không đường – hộp 220g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Sandwich sabor yogurt Sugar Free 220g) Bánh ăn kiêng Gullón vị sữa chua không đường – hộp 220g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Sandwich sabor yogurt Sugar Free 220g) Bánh ăn kiêng Gullón vị sữa chua không đường – hộp 220g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Sandwich sabor yogurt Sugar Free 220g) Bánh ăn kiêng Gullón vị sữa chua không đường – hộp 220g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 93.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh Gullón lúa mạch “Digestive Avena” không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 410g

  Bánh Gullón lúa mạch “Digestive Avena” không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 410g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Sem azucares Digestive Aveia Sugar Free Biscuits) Bánh Gullón lúa mạch Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 410g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Sem azucares Digestive Aveia Sugar Free Biscuits) Bánh Gullón lúa mạch Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 410g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Sem azucares Digestive Aveia Sugar Free Biscuits) Bánh Gullón lúa mạch Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 410g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullón Fibra Integral không đường, giàu chất xơ – gói 170g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón Fibra Integral không đường, giàu chất xơ – gói 170g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Fibra Integral Sin Azucares 170g) Bánh ăn kiêng Gullón Fibra Integral không đường, giàu chất xơ – gói 170g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Fibra Integral Sin Azucares 170g) Bánh ăn kiêng Gullón Fibra Integral không đường, giàu chất xơ – gói 170g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Fibra Integral Sin Azucares 170g) Bánh ăn kiêng Gullón Fibra Integral không đường, giàu chất xơ – gói 170g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 58.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullón Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 400g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 400g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Sin Azucares Digestive Sugar Free Biscuits) Bánh ăn kiêng Gullón Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Sin Azucares Digestive Sugar Free Biscuits) Bánh ăn kiêng Gullón Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Sin Azucares Digestive Sugar Free Biscuits) Bánh ăn kiêng Gullón Digestive không đường, tốt cho tiêu hóa – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 102.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullón Doradas không đường, có dầu hướng dương 330g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón Doradas không đường, có dầu hướng dương 330g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Sem Azucares Doradas no forno 330g) Bánh ăn kiêng Gullón Doradas không đường, có dầu hướng dương – hộp 330g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Sem Azucares Doradas no forno 330g) Bánh ăn kiêng Gullón Doradas không đường, có dầu hướng dương – hộp 330g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Sem Azucares Doradas no forno 330g) Bánh ăn kiêng Gullón Doradas không đường, có dầu hướng dương – hộp 330g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 102.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullón Diet-Fibra không đường, giàu chất xơ 250g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón Diet-Fibra không đường, giàu chất xơ 250g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet-Fibra Sin Azucares Adicionados 250g) Bánh ăn kiêng Gullón Diet-Fibra không đường, giàu chất xơ – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet-Fibra Sin Azucares Adicionados 250g) Bánh ăn kiêng Gullón Diet-Fibra không đường, giàu chất xơ – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet-Fibra Sin Azucares Adicionados 250g) Bánh ăn kiêng Gullón Diet-Fibra không đường, giàu chất xơ – hộp 400g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 91.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh ăn kiêng Gullón Socola Chip không đường – gói 125g-0%

  Bánh ăn kiêng Gullón Socola Chip không đường – gói 125g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Sin Azucares Chip Choco Sugar Free Biscuits) Bánh ăn kiêng Gullón Socola Chip không đường – gói 125g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Sin Azucares Chip Choco Sugar Free Biscuits) Bánh ăn kiêng Gullón Socola Chip không đường – gói 125g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Sin Azucares Chip Choco Sugar Free Biscuits) Bánh ăn kiêng Gullón Socola Chip không đường – gói 125g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 67.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh kem xốp Gullón Vani không đường – gói 210g-0%

  Bánh kem xốp Gullón Vani không đường – gói 210g

  Mô tả ngắn:

  (Gullón Diet Nature Vanilla Sugar Free (pack 3) Bánh kem xốp Gullón Vani không đường – gói 210g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Gullón Diet Nature Vanilla Sugar Free (pack 3) Bánh kem xốp Gullón Vani không đường – gói 210g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/04/2019

  (Gullón Diet Nature Vanilla Sugar Free (pack 3) Bánh kem xốp Gullón Vani không đường – gói 210g

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 97.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát