Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Bánh Grona - Ukraine

Tìm thấy 10 sản phẩm

 • Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – túi 250g

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – túi 250g

  Mô tả ngắn:

  (Grona G-Digestive 250g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – túi 250g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona G-Digestive 250g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – túi 250g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona G-Digestive 250g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – túi 250g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-quy-tot-cho-he-tieu-hoa-hieu-grona-tui-250g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 55g

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 55g

  Mô tả ngắn:

  (Grona G-Digestive 55g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 55g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona G-Digestive 55g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 55g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona G-Digestive 55g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 55g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 10.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-quy-tot-cho-he-tieu-hoa-hieu-grona-hop-55g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 325g

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 325g

  Mô tả ngắn:

  (Grona G-Digestive 325g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 325g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona G-Digestive 325g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 325g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona G-Digestive 325g)

  Bánh quy tốt cho hệ tiêu hóa hiệu GRONA – hộp 325g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 53.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-quy-tot-cho-he-tieu-hoa-hieu-grona-hop-325g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh giòn Garibaldi hiệu GRONA – túi 354g

  Bánh giòn Garibaldi hiệu GRONA – túi 354g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Garibaldi puff pastries 354g)

  Bánh giòn Garibaldi hiệu GRONA – túi 354g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Garibaldi puff pastries 354g)

  Bánh giòn Garibaldi hiệu GRONA – túi 354g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Garibaldi puff pastries 354g)

  Bánh giòn Garibaldi hiệu GRONA – túi 354g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 65.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-gion-garibaldi-hieu-grona-tui-354g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh hình lưới nhân mứt trái cây hiệu GRONA – gói 384g

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây hiệu GRONA – gói 384g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Azhur Puff Pastríe with Fruit Filling 384g)

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây hiệu GRONA – gói 384g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Azhur Puff Pastríe with Fruit Filling 384g)

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây hiệu GRONA – gói 384g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Azhur Puff Pastríe with Fruit Filling 384g)

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây hiệu GRONA – gói 384g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 56.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-hinh-luoi-nhan-mut-anh-dao-hieu-grona-goi-384g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy sữa Napoleon hiệu GRONA – gói 290g

  Bánh quy sữa Napoleon hiệu GRONA – gói 290g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Napoleon Baked Milk Taste)

  Bánh quy sữa Napoleon hiệu GRONA – gói 290g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Napoleon Baked Milk Taste)

  Bánh quy sữa Napoleon hiệu GRONA – gói 290g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Napoleon Baked Milk Taste)

  Bánh quy sữa Napoleon hiệu GRONA – gói 290g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 45.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-quy-sua-napoleon-hieu-grona-goi-290g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy sữa Slastyona hiệu GRONA – gói 360g

  Bánh quy sữa Slastyona hiệu GRONA – gói 360g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Slastyona Baked Milk Taste)

  Bánh quy sữa Slastyona hiệu GRONA – gói 360g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Slastyona Baked Milk Taste)

  Bánh quy sữa Slastyona hiệu GRONA – gói 360g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Slastyona Baked Milk Taste)

  Bánh quy sữa Slastyona hiệu GRONA – gói 360g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 45.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-quy-sua-slastyona-hieu-grona-goi-360g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh hình lưới nhân mứt trái cây – gói 48g

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây – gói 48g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Azhur Puff Pastríe with Fruit Filling 48g)

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây – gói 48g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Azhur Puff Pastríe with Fruit Filling 48g)

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây – gói 48g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Azhur Puff Pastríe with Fruit Filling 48g)

  Bánh hình lưới nhân mứt trái cây – gói 48g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 13.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-hinh-luoi-nhan-mut-trai-cay-goi-48g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh Cushion nhân mứt phúc bổn tử hiệu Grona – gói 41g

  Bánh Cushion nhân mứt phúc bổn tử hiệu Grona – gói 41g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Cushion Puff pastries filled with a taste of raspberry)

  Bánh Cushion nhân mứt phúc bổn tử hiệu Grona – gói 41g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Cushion Puff pastries filled with a taste of raspberry)

  Bánh Cushion nhân mứt phúc bổn tử hiệu Grona – gói 41g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Cushion Puff pastries filled with a taste of raspberry)

  Bánh Cushion nhân mứt phúc bổn tử hiệu Grona – gói 41g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 13.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-cushion-nhan-mut-phuc-bon-tu-hieu-grona-goi-41g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy hộp giấy Caprice hiệu Grona – hộp 221g

  Bánh quy hộp giấy Caprice hiệu Grona – hộp 221g

  Mô tả ngắn:

  (Grona Caprice Biscuit 221g)

  Bánh quy hộp giấy Caprice hiệu Grona – hộp 221g

  Xuất xứ: Ukraine

  Nội dung tóm tắt:

  (Grona Caprice Biscuit 221g)

  Bánh quy hộp giấy Caprice hiệu Grona – hộp 221g

  Xuất xứ: Ukraine

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Grona Caprice Biscuit 221g)

  Bánh quy hộp giấy Caprice hiệu Grona – hộp 221g

  Xuất xứ: Ukraine

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 34.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-grona-ukraine/banh-quy-hop-giay-caprice-hieu-grona-hop-221g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát