Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Bánh kẹo Nhật

Tìm thấy 11 sản phẩm

 • Bánh quy Langue vị quế – hộp 77,4g-0%

  Bánh quy Langue vị quế – hộp 77,4g

  Mô tả ngắn:

  (Langue de chat Cinamon Plain Biscuits – Japan) Bánh quy Langue vị quế – hộp 77,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Langue de chat Cinamon Plain Biscuits – Japan) Bánh quy Langue vị quế – hộp 77,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Langue de chat Cinamon Plain Biscuits – Japan) Bánh quy Langue vị quế – hộp 77,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 38.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ Butter Sable – hộp 169,2g-0%

  Bánh quy bơ Butter Sable – hộp 169,2g

  Mô tả ngắn:

  (Butter Sable Hight Quality Butter 169.2g) Bánh quy bơ Butter Sable – hộp 169,2g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Butter Sable Hight Quality Butter 169.2g) Bánh quy bơ Butter Sable – hộp 169,2g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Butter Sable Hight Quality Butter 169.2g) Bánh quy bơ Butter Sable – hộp 169,2g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 58.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g-0%

  Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g

  Mô tả ngắn:

  (Langue Matcha Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Trà Xanh – hộp 64,2g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Langue Matcha Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Trà Xanh – hộp 64,2g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Langue Matcha Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Trà Xanh – hộp 64,2g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 38.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo mật ong quất Hachimitu Kinkan – gói 90g

  Kẹo mật ong quất Hachimitu Kinkan – gói 90g

  Mô tả ngắn:

  (Hachimitu Kinkan Nodoame Candy 90g) Kẹo mật ong quất Hachimitu Kinkan – gói 90g

  Xuất xứ: Nhật

  Nội dung tóm tắt:

  (Hachimitu Kinkan Nodoame Candy 90g) Kẹo mật ong quất Hachimitu Kinkan – gói 90g

  Xuất xứ: Nhật

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Hachimitu Kinkan Nodoame Candy 90g) Kẹo mật ong quất Hachimitu Kinkan – gói 90g

  Xuất xứ: Nhật

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g-0%

  Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g

  Mô tả ngắn:

  (Langue Vanilla Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Langue Vanilla Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Langue Vanilla Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Vani – hộp 64,8g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 38.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g-0%

  Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g

  Mô tả ngắn:

  (Languly Chocolate Cream Japan 64.8g) Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 64,8g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Languly Chocolate Cream Japan 64.8g) Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 64,8g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Languly Chocolate Cream Japan 64.8g) Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 64,8g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 38.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g-0%

  Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g

  Mô tả ngắn:

  (Languly Chocolate Cream Cookies Japan) Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Languly Chocolate Cream Cookies Japan) Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Languly Chocolate Cream Cookies Japan) Bánh quy Langue vi Sôcôla – hộp 129,6g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 58.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Mô tả ngắn:

  (Langue Matcha Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Trà Xanh – hộp 182,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Langue Matcha Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Trà Xanh – hộp 182,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Langue Matcha Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Trà Xanh – hộp 182,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Mô tả ngắn:

  (Langue Vanilla Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Langue Vanilla Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Langue Vanilla Cream Plain Biscuits Japan) Bánh quy Langue vi Vani – hộp 129,6g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy Langue vi Chanh Setouchi – hộp 128,4g-0%

  Bánh quy Langue vi Chanh Setouchi – hộp 128,4g

  Mô tả ngắn:

  (Languly Citrus Cream Japan) Bánh quy Langue vi Chanh Setouchi – hộp 128,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Languly Citrus Cream Japan) Bánh quy Langue vi Chanh Setouchi – hộp 128,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Languly Citrus Cream Japan) Bánh quy Langue vi Chanh Setouchi – hộp 128,4g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 58.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ Butter Cookies – hộp 157,5g-0%

  Bánh quy bơ Butter Cookies – hộp 157,5g

  Mô tả ngắn:

  (Butter Cookies Hight Quality Butter 157.5g) Bánh quy bơ Butter Cookies – hộp 157,5g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Nội dung tóm tắt:

  (Butter Cookies Hight Quality Butter 157.5g) Bánh quy bơ Butter Cookies – hộp 157,5g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 17/04/2019

  (Butter Cookies Hight Quality Butter 157.5g) Bánh quy bơ Butter Cookies – hộp 157,5g

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 58.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát