Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Bánh mỳ đen PEMA

Tìm thấy 7 sản phẩm

 • Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Vollkorn Plus” – gói 500g

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Vollkorn Plus” – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (Whole grain Rye Bread 500g – Vollkorn Plus)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “VollKorn Plus” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Whole grain Rye Bread 500g – Vollkorn Plus)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “VollKorn Plus” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (Whole grain Rye Bread 500g – Vollkorn Plus)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “VollKorn Plus” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/banh-my-nguyen-cam-pema-vollkorn-plus-goi-500g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Roggen whole grain” – gói 500g

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Roggen whole grain” – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (Whole grain Rye Bread 500g –Roggen whole grain)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Roggen whole grain” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Whole grain Rye Bread 500g –Roggen whole grain)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Roggen whole grain” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (Whole grain Rye Bread 500g –Roggen whole grain)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Roggen whole grain” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/roggen/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Dunkles Roggen” – gói 500g

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Dunkles Roggen” – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (Whole grain Rye Bread 500g – Dunkles Roggen)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Dunkles Roggen” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Whole grain Rye Bread 500g – Dunkles Roggen)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Dunkles Roggen” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (Whole grain Rye Bread 500g – Dunkles Roggen)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA – “Dunkles Roggen” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/banh-my-nguyen-cam-pema-dunkles-roggen-goi-500g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh mỳ nguyên cám PEMA 8 loại hạt – gói 500g

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA 8 loại hạt – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (Whole grain Rye Bread 500g – 8 Grain bread)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA 8 loại hạt – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Whole grain Rye Bread 500g – 8 Grain bread)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA 8 loại hạt – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (Whole grain Rye Bread 500g – 8 Grain bread)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA 8 loại hạt – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/banh-my-nguyen-cam-pema-8-loai-hat-goi-500g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh mỳ nguyên cám PEMA với 5% hạt hướng dương – gói 500g

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA với 5% hạt hướng dương – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (Whole grain Rye Bread 500g – 5% sunflower seed)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA với 5% hạt hướng dương – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Whole grain Rye Bread 500g – 5% sunflower seed)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA với 5% hạt hướng dương – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (Whole grain Rye Bread 500g – 5% sunflower seed)

  Bánh mỳ nguyên cám PEMA với 5% hạt hướng dương – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/banh-my-nguyen-cam-pema-voi-5-hat-huong-duong-goi-500g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh mỳ Pema yến mạch – gói 500g

  Bánh mỳ Pema yến mạch – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (Whole grain Oat bread)

  Bánh mỳ nguyên cám Pema yến mạch – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Whole grain Oat bread)

  Bánh mỳ nguyên cám Pema yến mạch – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (Whole grain Oat bread)

  Bánh mỳ nguyên cám Pema yến mạch – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/banh-my-pema-yen-mach-goi-500g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh mỳ đen nguyên cám Pema chưa rây “Pumpernickel” – gói 500g

  Bánh mỳ đen nguyên cám Pema chưa rây “Pumpernickel” – gói 500g

  Mô tả ngắn:

  (PEMA Pumpernickel Bread)

  Bánh mỳ đen nguyên cám Pema chưa rây “Pumpernickel” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (PEMA Pumpernickel Bread)

  Bánh mỳ đen nguyên cám Pema chưa rây “Pumpernickel” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 23/10/2020

  (PEMA Pumpernickel Bread)

  Bánh mỳ đen nguyên cám Pema chưa rây “Pumpernickel” – gói 500g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 86.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-my-den-pema/banh-my-den-nguyen-cam-pema-chua-ray-pumpernickel-goi-500g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát