Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Bánh St Michel (Pháp)

Tìm thấy 9 sản phẩm

 • Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Caramen – hộp 150g

  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Caramen – hộp 150g

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Grandes Galettes Caramel 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Caramen – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Grandes Galettes Caramel 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Caramen – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (St Michel Grandes Galettes Caramel 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Caramen – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 83.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-qui-bo-st-michel-galette-vi-caramen-hop-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Sôcôla – hộp 150g

  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Sôcôla – hộp 150g

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Grandes Galettes Chocolate 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Sôcôla – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Grandes Galettes Chocolate 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Sôcôla – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (St Michel Grandes Galettes Chocolate 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Sôcôla – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 83.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-qui-bo-st-michel-galette-vi-socola-hop-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Bơ muối – hộp 150g

  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Bơ muối – hộp 150g

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Grandes Galettes Butter with Sea Salt 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Bơ muối – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Grandes Galettes Butter with Sea Salt 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Bơ muối – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (St Michel Grandes Galettes Butter with Sea Salt 150g)
  Bánh qui bơ St Michel Grandes Galettes vị Bơ muối – hộp 150g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 83.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-qui-bo-st-michel-galette-vi-muoi-hop-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh trứng mini vị truyền thống StMichel – túi 175g

  Bánh trứng mini vị truyền thống StMichel – túi 175g

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Mini Madeletines)

  Bánh trứng mini StMichel – túi 175g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Mini Madeletines)

  Bánh trứng mini StMichel – túi 175g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (St Michel Mini Madeletines)

  Bánh trứng mini StMichel – túi 175g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 66.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-trung-mini-stmichel-tui-175g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh qui bơ St Michel Galette vị Caramen – hộp 100g

  Bánh qui bơ St Michel Galette vị Caramen – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Grandes Galettes Caramel 100g)
  Bánh qui bơ St Michel Galette vị Caramen – hộp 100g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Grandes Galettes Caramel 100g)
  Bánh qui bơ St Michel Galette vị Caramen – hộp 100g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (St Michel Grandes Galettes Caramel 100g)
  Bánh qui bơ St Michel Galette vị Caramen – hộp 100g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 85.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-qui-bo-st-michel-galette-vi-caramen-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh trứng mini vi sôcôla StMichel – túi 175g

  Bánh trứng mini vi sôcôla StMichel – túi 175g

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Mini Madeletines)

  Bánh trứng mini vi sôcôla StMichel – túi 175g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Mini Madeletines)

  Bánh trứng mini vi sôcôla StMichel – túi 175g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (St Michel Mini Madeletines)

  Bánh trứng mini vi sôcôla StMichel – túi 175g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 66.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-trung-mini-vi-socola-stmichel-tui-175g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ St Michel 12 Palets “French shortbreads” – hộp 150g (4 túi nhỏ x 3 bánh)-0%

  Bánh quy bơ St Michel 12 Palets “French shortbreads” – hộp 150g (4 túi nhỏ x 3 bánh)

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Palets French shortbreads 12pcs/bag)

  Bánh quy bơ St Michel 12 Palets “French shortbreads” – hộp 150g (4 túi nhỏ x 3 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Palets French shortbreads 12pcs/bag)

  Bánh quy bơ St Michel 12 Palets “French shortbreads” – hộp 150g (4 túi nhỏ x 3 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (St Michel Palets French shortbreads 12pcs/bag)

  Bánh quy bơ St Michel 12 Palets “French shortbreads” – hộp 150g (4 túi nhỏ x 3 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 74.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-quy-bo-st-michel-12-palets-french-shortbreads-hop-4-tui-nho-x-3-banh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ St Michel 20 Galettes “Thin Butter” – hộp 130g (4 túi nhỏ x 5 bánh)-0%

  Bánh quy bơ St Michel 20 Galettes “Thin Butter” – hộp 130g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Mô tả ngắn:

  (St Michel 20 Galets Tout au beurre)

  Bánh quy bơ St Michel 20 Galettes “Thin Butter” – hộp 130g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel 20 Galets Tout au beurre)

  Bánh quy bơ St Michel 20 Galettes “Thin Butter” – hộp 130g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (St Michel 20 Galets Tout au beurre)

  Bánh quy bơ St Michel 20 Galettes “Thin Butter” – hộp 130g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 55.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-quy-bo-st-michel-20-galettes-thin-butter-hop-130g-4-tui-nho-x-5-banh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ St Michel 20 Sables vị dừa – hộp 120g (4 túi nhỏ x 5 bánh)-0%

  Bánh quy bơ St Michel 20 Sables vị dừa – hộp 120g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Mô tả ngắn:

  (St Michel Sable crunchy coconut 120g)

  Bánh quy bơ St Michel 20 Sables vị dừa – hộp 120g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (St Michel Sable crunchy coconut 120g)

  Bánh quy bơ St Michel 20 Sables vị dừa – hộp 120g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (St Michel Sable crunchy coconut 120g)

  Bánh quy bơ St Michel 20 Sables vị dừa – hộp 120g (4 túi nhỏ x 5 bánh)

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 45.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/banh-cao-cap/banh-stmichel-phap/banh-quy-bo-st-michel-20-sables-vi-dua-hop-120g-4-tui-nho-x-5-banh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát