Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Đường ăn kiêng

Tìm thấy 10 sản phẩm

 • Khoai tây đông lạnh sợi nhỏ “Allumettes” hiệu Lutosa – gói 1 kg

  Khoai tây đông lạnh sợi nhỏ “Allumettes” hiệu Lutosa – gói 1 kg

  Mô tả ngắn:

  (Lutosa Fries – shoestrings – allumettes 1 kg)

  Khoai tây đông lạnh sợi nhỏ “Allumettes” hiệu Lutosa – gói 1 kg

  Xuất xứ: Bỉ

  Nội dung tóm tắt:

  (Lutosa Fries – shoestrings – allumettes 1 kg)

  Khoai tây đông lạnh sợi nhỏ “Allumettes” hiệu Lutosa – gói 1 kg

  Xuất xứ: Bỉ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Lutosa Fries – shoestrings – allumettes 1 kg)

  Khoai tây đông lạnh sợi nhỏ “Allumettes” hiệu Lutosa – gói 1 kg

  Xuất xứ: Bỉ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 88.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/khoai-tay-dong-lanh/khoai-tay-dong-lanh-soi-lon-hieu-lutosa-goi-1-kg/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Khoai tây mặt cười Smiles Crispy hiệu McCain – gói 750g

  Khoai tây mặt cười Smiles Crispy hiệu McCain – gói 750g

  Mô tả ngắn:

  (McCain Smiles Crispy Mashed Potato Shapes)

  Khoai tây mặt cười Smiles Crispy hiệu McCain – gói 750g

  Xuất xứ: Bỉ

  Nội dung tóm tắt:

  (McCain Smiles Crispy Mashed Potato Shapes)

  Khoai tây mặt cười Smiles Crispy hiệu McCain – gói 750g

  Xuất xứ: Bỉ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (McCain Smiles Crispy Mashed Potato Shapes)

  Khoai tây mặt cười Smiles Crispy hiệu McCain – gói 750g

  Xuất xứ: Bỉ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 81.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/khoai-tay-dong-lanh/khoai-tay-mat-cuoi-smiles-crispy-hieu-mccain-goi-750g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Khoai tây cắt múi hiệu McCain – túi 2,5kg

  Khoai tây cắt múi hiệu McCain – túi 2,5kg

  Mô tả ngắn:

  (Mc Cain potato)

  Khoai tây cắt múi hiệu McCain – túi 2,5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Mc Cain potato)

  Khoai tây cắt múi hiệu McCain – túi 2,5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Mc Cain potato)

  Khoai tây cắt múi hiệu McCain – túi 2,5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 226.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/khoai-tay-dong-lanh/khoai-tay-cat-mui-hieu-mccain-tui-25kg/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Khoai cắt sợi Julienne hiệu Aviko Food Service – gói 2.5kg

  Khoai cắt sợi Julienne hiệu Aviko Food Service – gói 2.5kg

  Mô tả ngắn:

  (Aviko Food Service Pommes Frites  Julienne Cut 7mm)

  Khoai cắt sợi Julienne hiệu Aviko Food Service – gói  2.5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Aviko Food Service Pommes Frites  Julienne Cut 7mm)

  Khoai cắt sợi Julienne hiệu Aviko Food Service – gói  2.5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Aviko Food Service Pommes Frites  Julienne Cut 7mm)

  Khoai cắt sợi Julienne hiệu Aviko Food Service – gói  2.5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 172.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/khoai-tay-dong-lanh/khoai-cat-soi-julienne-hieu-aviko-food-service-goi-2-5kg/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Khoai tây cắt sợi Supperlong hiệu AVIKO loại 7mm – túi 2,5kg

  Khoai tây cắt sợi Supperlong hiệu AVIKO loại 7mm – túi 2,5kg

  Mô tả ngắn:

  (Aviko Supperlong Potatoes Thinner Cut 7mm)

  Khoai tây cắt sợi Supperlong hiệu AVIKO loại 7mm – túi 2,5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Aviko Supperlong Potatoes Thinner Cut 7mm)

  Khoai tây cắt sợi Supperlong hiệu AVIKO loại 7mm – túi 2,5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Aviko Supperlong Potatoes Thinner Cut 7mm)

  Khoai tây cắt sợi Supperlong hiệu AVIKO loại 7mm – túi 2,5kg

  Xuất xứ: Hà Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 185.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/khoai-tay-dong-lanh/khoai-tay-cat-soi-supperlong-hieu-aviko-loai-7mm-tui-25kg/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Khoai tây cắt “Golden Longs” hiệu McCain – túi 750g

  Khoai tây cắt “Golden Longs” hiệu McCain – túi 750g

  Mô tả ngắn:

  (McCain Golden Long – Long & Thin Cut Potato)

  Khoai tây cắt “Golden Longs” hiệu McCain – túi 750g

  Xuất xứ: Hà Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (McCain Golden Long – Long & Thin Cut Potato)

  Khoai tây cắt “Golden Longs” hiệu McCain – túi 750g

  Xuất xứ: Hà Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (McCain Golden Long – Long & Thin Cut Potato)

  Khoai tây cắt “Golden Longs” hiệu McCain – túi 750g

  Xuất xứ: Hà Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 90.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/khoai-tay-dong-lanh/khoai-tay-cat-golden-longs-hieu-mccain-tui-750g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đường ăn kiêng cỏ ngọt Hermesetas 75g (xanh lá cây)

  Đường ăn kiêng cỏ ngọt Hermesetas 75g (xanh lá cây)

  Mô tả ngắn:

  (Hermesetas STEVIA Sweeteners 75g)
  Đường ăn kiêng cỏ ngọt Hermesetas – lọ 75g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Hermesetas STEVIA Sweeteners 75g)
  Đường ăn kiêng cỏ ngọt Hermesetas – lọ 75g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Hermesetas STEVIA Sweeteners 75g)
  Đường ăn kiêng cỏ ngọt Hermesetas – lọ 75g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 184.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/duong-an-kieng/duong-an-kieng-co-ngot-hermesetas-lo-75g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đường ăn kiêng Hermesetas 90g LOW GI (xanh nước biển)

  Đường ăn kiêng Hermesetas 90g LOW GI (xanh nước biển)

  Mô tả ngắn:

  (Hermesetas Granulated Sweetener Low GI 90g)
  Đường ăn kiêng Hermesetas – lọ 90g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Hermesetas Granulated Sweetener Low GI 90g)
  Đường ăn kiêng Hermesetas – lọ 90g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Hermesetas Granulated Sweetener Low GI 90g)
  Đường ăn kiêng Hermesetas – lọ 90g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 151.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/duong-an-kieng/duong-an-kieng-hermesetas-thuy-si-lo-90g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đường ăn kiêng Assugrin – lọ 90g (nắp đỏ)

  Đường ăn kiêng Assugrin – lọ 90g (nắp đỏ)

  Mô tả ngắn:

  (Assugrin Cuison Sweetener 90g)
  Đường ăn kiêng Assugrin – lọ 90g (nắp đỏ)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Assugrin Cuison Sweetener 90g)
  Đường ăn kiêng Assugrin – lọ 90g (nắp đỏ)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Assugrin Cuison Sweetener 90g)
  Đường ăn kiêng Assugrin – lọ 90g (nắp đỏ)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 143.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/duong-an-kieng/duong-an-kieng-assugrin-lo-90g-nap-do/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đường ăn kiêng Hermesetas – hộp 30 gói

  Đường ăn kiêng Hermesetas – hộp 30 gói

  Mô tả ngắn:

  (Hermesetas mini Sticks Sweeteners 30 sticks)
  Đường ăn kiêng Hermesetas – hộp 24g/ 30 gói nhỏ

  Xuất xứ: Thụy Sĩ – Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (Hermesetas mini Sticks Sweeteners 30 sticks)
  Đường ăn kiêng Hermesetas – hộp 24g/ 30 gói nhỏ

  Xuất xứ: Thụy Sĩ – Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 10/10/2020

  (Hermesetas mini Sticks Sweeteners 30 sticks)
  Đường ăn kiêng Hermesetas – hộp 24g/ 30 gói nhỏ

  Xuất xứ: Thụy Sĩ – Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 62.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/do-an-nhanh/duong-an-kieng/duong-an-kieng-hermesetas-hop-24g-30-goi-nho/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát