Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Kem cao cấp Häagen-Dazs

Tìm thấy 19 sản phẩm

 • Kem Häagen-Dazs vị sôcôla Bỉ hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị sôcôla Bỉ hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Belgian Chocolate Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị sôcôla Bỉ hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Belgian Chocolate Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị sôcôla Bỉ hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Belgian Chocolate Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị sôcôla Bỉ hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-socola-bi-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp nhỏ 100ml

  Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp nhỏ 100ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Coffee Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Coffee Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Coffee Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-ca-phe-hop-nh-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Coffee Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Coffee Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Coffee Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị cà phê hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-ca-phe-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp nhỏ 100mll

  Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp nhỏ 100mll

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Cookies & Cream Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Cookies & Cream Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Cookies & Cream Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-banh-quy-kem-hop-nho-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Cookies & Cream Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp vừa 473mll)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Cookies & Cream Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp vừa 473mll)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Cookies & Cream Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị bánh quy kem hộp vừa 473mll)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vibanh-quy-kem-hp-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp nhỏ 100ml

  Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp nhỏ 100ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Strawberry Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Strawberry Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Strawberry Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-dau-tay-hop-nh-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Strawberry Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Strawberry Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Strawberry Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị dâu tây hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-dau-tay-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp nhỏ 100ml

  Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp nhỏ 100ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-vani-hp-nho-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream

  (Kem Häagen-Dazs vị Vani hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-banh-quy-kem-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Macadamia Nut Pint 473ml

  (Kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Macadamia Nut Pint 473ml

  (Kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Macadamia Nut Pint 473ml

  (Kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-hat-macadamia-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs Nho khô vị Rum hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs Nho khô vị Rum hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Rum Raisin Pint 473ml

  (Kem Häagen-Dazs Nho khô vị Rum hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Rum Raisin Pint 473ml

  (Kem Häagen-Dazs Nho khô vị Rum hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Rum Raisin Pint 473ml

  (Kem Häagen-Dazs Nho khô vị Rum hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-nho-kho-vi-rum-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  (Häagen-Dazs Green Tea Pint 473ml)
  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp vừa 473ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (Häagen-Dazs Green Tea Pint 473ml)
  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp vừa 473ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  (Häagen-Dazs Green Tea Pint 473ml)
  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp vừa 473ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-tra-xanh-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp nhỏ 100ml

  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp nhỏ 100ml

  Mô tả ngắn:

  (Häagen-Dazs Green Tea mini cup 100ml)
  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp nhỏ 100ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (Häagen-Dazs Green Tea mini cup 100ml)
  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp nhỏ 100ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  (Häagen-Dazs Green Tea mini cup 100ml)
  Kem Häagen-Dazs vị Trà xanh hộp nhỏ 100ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-tra-xanh-hop-nho-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp vừa 473ml

  Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp vừa 473ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Blueberries & Cream Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Blueberries & Cream Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Blueberries & Cream Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp vừa 473ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 262.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-viet-quat-kem-tuoi-hop-vua-473ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp nhỏ 100ml

  Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp nhỏ 100ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Blueberries & Cream Ice Cream
  Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Blueberries & Cream Ice Cream
  Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Blueberries & Cream Ice Cream
  Kem Häagen-Dazs vị Việt quất & Kem tươi hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-viet-quat-kem-tuoi-hop-nho-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị Xoài & Phúc bồn tử hộp nhỏ 100ml

  Kem Häagen-Dazs vị Xoài & Phúc bồn tử hộp nhỏ 100ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Mango & Raspberry Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị Xoài & Phúc bồn tử hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Mango & Raspberry Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị Xoài & Phúc bồn tử hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Mango & Raspberry Ice Cream
  (Kem Häagen-Dazs vị Xoài & Phúc bồn tử hộp nhỏ 100ml)

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 73.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-xoai-phuc-bon-tu-hop-nho-100ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị trà xanh hạnh nhân – que 80ml

  Kem Häagen-Dazs vị trà xanh hạnh nhân – que 80ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Green Tea & Almond Ice Cream Bar

  Kem Häagen-Dazs vị trà xanh hạnh nhân – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Green Tea & Almond Ice Cream Bar

  Kem Häagen-Dazs vị trà xanh hạnh nhân – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Green Tea & Almond Ice Cream Bar

  Kem Häagen-Dazs vị trà xanh hạnh nhân – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 116.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-tra-xanh-hanh-nhan-que-80ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị dâu tây – que 80ml

  Kem Häagen-Dazs vị dâu tây – que 80ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Strawberry & Cream Ice Bar

  Kem Häagen-Dazs vị dâu tây – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Strawberry & Cream Ice Bar

  Kem Häagen-Dazs vị dâu tây – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/10/2020

  Häagen-Dazs Strawberry & Cream Ice Bar

  Kem Häagen-Dazs vị dâu tây – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 116.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-dau-tay-que-80ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kem Häagen-Dazs vị vani ca ra men và hạnh nhân – que 80ml

  Kem Häagen-Dazs vị vani ca ra men và hạnh nhân – que 80ml

  Mô tả ngắn:

  Häagen-Dazs Vanilla Caramel & Almond Ice Bar

  Kem Häagen-Dazs vị vani ca ra men và hạnh nhân – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  Häagen-Dazs Vanilla Caramel & Almond Ice Bar

  Kem Häagen-Dazs vị vani ca ra men và hạnh nhân – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/10/2020

  Häagen-Dazs Vanilla Caramel & Almond Ice Bar

  Kem Häagen-Dazs vị vani ca ra men và hạnh nhân – que 80ml

  Thương hiệu kem cao cấp của Mỹ – Sản xuất tại: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 116.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/kem-cao-cap/kem-cao-cap-haagen-dazs-kem-cao-cap/kem-haagen-dazs-vi-vani-ca-ra-men-va-hanh-nhan-que-80ml/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát