Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Kẹo cao cấp

Tìm thấy 52 sản phẩm

 • Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Berry Burst 200g)

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Berry Burst 200g)

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Berry Burst 200g)

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 87.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-vi-trai-cay-berry-burst-hieu-jelly-bell-hop-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 200g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 200g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 200g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 87.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-vi-cocktail-hieu-jelly-belly-hop-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 200g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 200g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 200g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 87.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-36-huong-vi-huge-flavours-hieu-jelly-belly-hop-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Pop A Bean 100g)

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Pop A Bean 100g)

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Pop A Bean 100g)

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 89.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-pop-a-bean-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-vi-cocktail-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 100g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 100g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 100g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-36-vi-huge-flavours-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Berry Burst 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Berry Burst 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Berry Burst 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-vi-berry-burst-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow pink & white 70g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow pink & white 70g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow pink & white 70g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-pink-white-goi-70g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow pink & white 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow pink & white 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow pink & white 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-pink-white-goi-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow the Smurfs 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow the Smurfs 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow the Smurfs 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-the-smurfs-goi-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow the Heart 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow the Heart 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow the Heart 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-the-heart-trai-tim-goi-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Star mix gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Star mix gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Star mix gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-star-mix-gummy-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Peaches 80g)

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Peaches 80g)

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Peaches 80g)

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-dao-peaches-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Worms Gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Worms Gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Worms Gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-con-sau-worms-gummy-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-goi-160g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 67.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-goi-200g-nhieu-goi-nho/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola zourr 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola zourr 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola zourr 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 28.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-zourr-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Gold Bears 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 28.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Gold Bears 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-gau-vang-gold-bears-goi-160g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Gold Bears 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 70.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-gau-vang-gold-bears-goi-200g-nhieu-goi-nho/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo roulette 25g)

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo roulette 25g)

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo roulette 25g)

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 10.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-hinh-xau-tien-roulette-goi-25g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 30g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 30g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Gold Bears 30g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 10.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-gau-vang-gold-bears-goi-30g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Star mix gummy 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Star mix gummy 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Star mix gummy 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-star-mix-gummy-goi-160g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo xốp Chamallows Party hiệu Haribo – túi 150g

  Kẹo xốp Chamallows Party hiệu Haribo – túi 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallows Party 150g)

  Kẹo xốp Chamallows Party hiệu Haribo – túi 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallows Party 150g)

  Kẹo xốp Chamallows Party hiệu Haribo – túi 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Chamallows Party 150g)

  Kẹo xốp Chamallows Party hiệu Haribo – túi 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-xop-chamallows-party-hieu-haribo-tui-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường Trident vị dưa hấu – phong 14 miếng

  Kẹo cao su không đường Trident vị dưa hấu – phong 14 miếng

  Mô tả ngắn:

  (Trident Watermelon Twist sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị dưa hấu – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Trident Watermelon Twist sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị dưa hấu – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Trident Watermelon Twist sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị dưa hấu – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-trident-vi-dua-hau-phong-18-mieng/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường Trident vị quế – phong 14 miếng (new)

  Kẹo cao su không đường Trident vị quế – phong 14 miếng (new)

  Mô tả ngắn:

  (Trident Cinnamon sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị quế – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Trident Cinnamon sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị quế – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Trident Cinnamon sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị quế – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-trident-vi-que-phong-18-mieng/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường Trident vị bạc hà – phong 14 miếng

  Kẹo cao su không đường Trident vị bạc hà – phong 14 miếng

  Mô tả ngắn:

  (Trident Spearmint sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị bạc hà – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Trident Spearmint sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị bạc hà – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Trident Spearmint sugar free Chewing Gum with Xylitol 14 stick pack)

  Kẹo cao su không đường Trident vị bạc hà – phong 14 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-trident-vi-dua-ha-phong-18-mieng/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine “Cool Mint” – set 3 vỉ x 24 miếng

  Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine “Cool Mint” – set 3 vỉ x 24 miếng

  Mô tả ngắn:

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips Cool Mint set 3 x 24ct)
  Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine Cool Mint – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips Cool Mint set 3 x 24ct)
  Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine Cool Mint – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips Cool Mint set 3 x 24ct)
  Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine Cool Mint – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 135.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/mieng-ngam-thom-mieng-diet-khuan-listerine-cool-mint-set-3-vi-x-24-mieng/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine “Fresh Burst” – set 3 vỉ

  Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine “Fresh Burst” – set 3 vỉ

  Mô tả ngắn:

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips, Fresh Burst set 3 x 24ct) Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị bạc hà tươi – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips, Fresh Burst set 3 x 24ct) Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị bạc hà tươi – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips, Fresh Burst set 3 x 24ct) Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị bạc hà tươi – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 135.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/mieng-ngam-thom-mieng-diet-khun-listerine-vi-bac-ha-tuoi-set-3-vi-x-24-mieng/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị quế – set 3 vỉ x 24 miếng

  Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị quế – set 3 vỉ x 24 miếng

  Mô tả ngắn:

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips, Cool Heat set 3 x 24ct) Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị quế – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips, Cool Heat set 3 x 24ct) Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị quế – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Listerine Pocketpaks Breath Strips, Cool Heat set 3 x 24ct) Miếng ngậm thơm miệng, diệt khuẩn Listerine vị quế – set 3 vỉ x 24 miếng

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 135.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/mieng-ngam-thom-mieng-diet-khuan-listerine-vi-que-set-3-vi-x-24-mieng/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường JILA vị bạc hà lục – hộp 22g

  Kẹo cao su không đường JILA vị bạc hà lục – hộp 22g

  Mô tả ngắn:

  (Spearmint Flavoured sugar free Gum -22g)

  Kẹo cao su không đường JILA vị bạc hà lục – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Nội dung tóm tắt:

  (Spearmint Flavoured sugar free Gum -22g)

  Kẹo cao su không đường JILA vị bạc hà lục – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Spearmint Flavoured sugar free Gum -22g)

  Kẹo cao su không đường JILA vị bạc hà lục – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-jila-spreamint-22g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường JILA trắng răng – hộp 22g

  Kẹo cao su không đường JILA trắng răng – hộp 22g

  Mô tả ngắn:

  (Whitening Sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILA trắng răng – hộp 22g)

  Xuất xứ: Úc

  Nội dung tóm tắt:

  (Whitening Sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILA trắng răng – hộp 22g)

  Xuất xứ: Úc

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Whitening Sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILA trắng răng – hộp 22g)

  Xuất xứ: Úc

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-jila-trang-rang-22g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường JILA bạc hà cay – hộp 22g

  Kẹo cao su không đường JILA bạc hà cay – hộp 22g

  Mô tả ngắn:

  (Peppermint Flavoured sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILA bạc hà cay – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Nội dung tóm tắt:

  (Peppermint Flavoured sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILA bạc hà cay – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Peppermint Flavoured sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILA bạc hà cay – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-jila-bac-ha-cay-22g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su không đường JILA vị trái cây – hộp 22g

  Kẹo cao su không đường JILA vị trái cây – hộp 22g

  Mô tả ngắn:

  (Fruity Fresh Flavoured sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILAvị trái cây – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Nội dung tóm tắt:

  (Fruity Fresh Flavoured sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILAvị trái cây – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Fruity Fresh Flavoured sugar Free Gum – 22g)

  Kẹo cao su không đường JILAvị trái cây – hộp 22g

  Xuất xứ: Úc

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 25.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-khong-duong-jilavi-trai-cay-22g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo cao su vị bạc hà “Spearmint” hiệu Trident – gói 56g

  Kẹo cao su vị bạc hà “Spearmint” hiệu Trident – gói 56g

  Mô tả ngắn:

  (Trident Spearmint Sugar free Gum 40 pcs)

  Kẹo cao su vị bạc hà “Spearmint” hiệu Trident – gói 56g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Trident Spearmint Sugar free Gum 40 pcs)

  Kẹo cao su vị bạc hà “Spearmint” hiệu Trident – gói 56g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Trident Spearmint Sugar free Gum 40 pcs)

  Kẹo cao su vị bạc hà “Spearmint” hiệu Trident – gói 56g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 54.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-cao-su-cac-loai-banh-keo-thuc-pham/keo-cao-su-vi-bac-ha-spearmint-hieu-trident-goi-56g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát