Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Kẹo Sôcôla Kitkat

Tìm thấy 14 sản phẩm

 • Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Green tea chocolate 8 pcs x 17g)

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Green tea chocolate 8 pcs x 17g)

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Green tea chocolate 8 pcs x 17g)

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 72.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-khac/socola-kitkat-vi-tra-xanh-tui-8-goi-x-15g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Chunky Cookies & Cream Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Chunky Cookies & Cream Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Chunky Cookies & Cream Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 14.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-socola-kitkat-vi-banh-quy-kem-cookies-cream-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Chunky Peanut Butter Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Chunky Peanut Butter Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Chunky Peanut Butter Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 14.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-socola-kitkat-chunky-bo-lac-peanut-butter-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 38g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 38g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 38g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 14.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-kitkat-more-cream-more-choco-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky 2F More Creamy & Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky 2F More Creamy & Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky 2F More Creamy & Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 6.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-kitkat-more-creamy-more-choco-thanh-be-vo-thiec-do-17g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Milk Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Milk Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Milk Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 13.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-sua-kitkat-finger-in-milk-choco-thanh-35g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat 2F Green Tea Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Xuất xứ: Thái Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat 2F Green Tea Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Xuất xứ: Thái Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat 2F Green Tea Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Xuất xứ: Thái Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 9.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-kitkat-vi-tra-xanh-thanh-be-17g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky Hazelnut & Chocolate 38g)

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Xuất xứ: Nestle

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky Hazelnut & Chocolate 38g)

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Xuất xứ: Nestle

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky Hazelnut & Chocolate 38g)

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Xuất xứ: Nestle

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 15.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-kem-xop-hat-de-phu-socola-hieu-kitkat-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Green Tea Chocolate 35g)

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Xuất xứ: Nestle KitKat

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Green Tea Chocolate 35g)

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Xuất xứ: Nestle KitKat

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Green Tea Chocolate 35g)

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Xuất xứ: Nestle KitKat

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 18.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-phu-socola-vi-tra-xanh-hieu-kitkat-thanh-35g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Chunky 12pcs 204g)

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Chunky 12pcs 204g)

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Chunky 12pcs 204g)

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 76.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-socola-hieu-kitkat-tui-204g-12-thanh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 6x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 6x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 6x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 35.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-more-cream-more-chocolate-hieu-kikat-tui-102g-6-thanh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 7x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 7x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 7x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 38.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-hieu-kikat-tui-102g-6-1-free-tui-119g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Dark 170g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Xuất xứ: Nestle Australia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Dark 170g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Xuất xứ: Nestle Australia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Dark 170g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Xuất xứ: Nestle Australia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 88.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-den-hieu-kitkat-tui-170g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Dark Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Dark Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Dark Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 18.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-den-hieu-kitkat-tui-35g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát