Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Sôcôla

Tìm thấy 78 sản phẩm

 • Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Green tea chocolate 8 pcs x 17g)

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Green tea chocolate 8 pcs x 17g)

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Green tea chocolate 8 pcs x 17g)

  Sôcôla KitKat vị trà xanh – túi 8 gói + 2 free

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 72.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-khac/socola-kitkat-vi-tra-xanh-tui-8-goi-x-15g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Chunky Cookies & Cream Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Chunky Cookies & Cream Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Chunky Cookies & Cream Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla kitkat vị bánh quy kem “Cookies & Cream” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 14.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-socola-kitkat-vi-banh-quy-kem-cookies-cream-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Chunky Peanut Butter Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Chunky Peanut Butter Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Chunky Peanut Butter Chocolate 38g)

  Bánh sôcôla Kitkat Chunky bơ lạc “Peanut Butter” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 14.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-socola-kitkat-chunky-bo-lac-peanut-butter-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 38g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 38g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 38g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla Kitkat “More cream more choco” – thanh 38g

  Xuất xứ: Malaysia – nhập khẩu Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 14.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-kitkat-more-cream-more-choco-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky 2F More Creamy & Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky 2F More Creamy & Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky 2F More Creamy & Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat “more creamy more choco” – thanh bé vỏ thiếc đỏ 17g

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 6.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-kitkat-more-creamy-more-choco-thanh-be-vo-thiec-do-17g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Milk Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Milk Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Milk Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla sữa Kitkat “finger in milk choco” – thanh 35g

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 13.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-sua-kitkat-finger-in-milk-choco-thanh-35g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat 2F Green Tea Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Xuất xứ: Thái Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat 2F Green Tea Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Xuất xứ: Thái Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat 2F Green Tea Chocolate 17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla Kitkat vị trà xanh – thánh bé 17g

  Xuất xứ: Thái Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 9.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-kitkat-vi-tra-xanh-thanh-be-17g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky Hazelnut & Chocolate 38g)

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Xuất xứ: Nestle

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky Hazelnut & Chocolate 38g)

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Xuất xứ: Nestle

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky Hazelnut & Chocolate 38g)

  Bánh kem xốp hạt dẻ phủ sôcôla hiệu Kitkat – thanh 38g

  Xuất xứ: Nestle

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 15.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-kem-xop-hat-de-phu-socola-hieu-kitkat-thanh-38g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Green Tea Chocolate 35g)

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Xuất xứ: Nestle KitKat

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Green Tea Chocolate 35g)

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Xuất xứ: Nestle KitKat

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Green Tea Chocolate 35g)

  Bánh phủ sôcôla vị trà xanh hiệu Kitkat – thanh 35g

  Xuất xứ: Nestle KitKat

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 18.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-phu-socola-vi-tra-xanh-hieu-kitkat-thanh-35g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Chunky 12pcs 204g)

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Chunky 12pcs 204g)

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Chunky 12pcs 204g)

  Bánh sôcôla hiệu Kitkat – túi 204g/12 thanh

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 76.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-socola-hieu-kitkat-tui-204g-12-thanh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 6x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 6x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 6x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla “more cream more chocolate” hiệu Kikat – túi 102g/6 thanh

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 35.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-more-cream-more-chocolate-hieu-kikat-tui-102g-6-thanh/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Mô tả ngắn:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 7x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Nội dung tóm tắt:

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 7x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Kitkat Chunky More Creamy & Chocolate 7x17g)

  Bánh xốp phủ sôcôla hiệu Kikat – túi 102g (6 +1 FREE) – túi 119g

  Xuất xứ: Nestle Việt Nam

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 38.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-hieu-kikat-tui-102g-6-1-free-tui-119g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Dark 170g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Xuất xứ: Nestle Australia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Dark 170g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Xuất xứ: Nestle Australia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Dark 170g)

  Bánh xốp phủ Sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 170g

  Xuất xứ: Nestle Australia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 88.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-den-hieu-kitkat-tui-170g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Mô tả ngắn:

  (Nestle KitKat Dark Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Nestle KitKat Dark Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Nestle KitKat Dark Chocolate 35g)

  Bánh xốp phủ sôcôla đen hiệu Kitkat – túi 35g

  Xuất xứ: Nestle Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 18.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/keo-socola-kitkat/banh-xop-phu-socola-den-hieu-kitkat-tui-35g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Kinder thanh – hộp 10 thanh/ 125g

  Sôcôla sữa Kinder thanh – hộp 10 thanh/ 125g

  Mô tả ngắn:

  (Ferrero Kinder Riegel – box 10 sticks)
  Sôcôla sữa Kinder thanh – hộp 10 thanh/ 125g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Ferrero Kinder Riegel – box 10 sticks)
  Sôcôla sữa Kinder thanh – hộp 10 thanh/ 125g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Ferrero Kinder Riegel – box 10 sticks)
  Sôcôla sữa Kinder thanh – hộp 10 thanh/ 125g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 76.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-ferrero/socola-sua-kinder-thanh-hop-12-thanh-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo kem dừa Raffaello – hộp 150g

  Kẹo kem dừa Raffaello – hộp 150g

  Mô tả ngắn:

  (Ferrero Raffaello candy 150g)
  Kẹo kem dừa Raffaello – hộp 150g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Ferrero Raffaello candy 150g)
  Kẹo kem dừa Raffaello – hộp 150g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Ferrero Raffaello candy 150g)
  Kẹo kem dừa Raffaello – hộp 150g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 126.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-ferrero/keo-kem-dua-raffaello-hop-150gr-15-vien/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa hạnh nhân hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Sôcôla sữa hạnh nhân hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Mô tả ngắn:

  (Hershey’s Kisses Milk Chocolate with Almonds 283g)

  Sôcôla sữa hạnh nhân hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Hershey’s Kisses Milk Chocolate with Almonds 283g)

  Sôcôla sữa hạnh nhân hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Hershey’s Kisses Milk Chocolate with Almonds 283g)

  Sôcôla sữa hạnh nhân hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 185.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-hersheys-my/socola-sua-hanh-nhan-hieu-hersheys-kisses-tui-283g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Sôcôla đen hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Mô tả ngắn:

  (Hershey’s Kisses Special Dark Chocolate 283g)

  Sôcôla đen hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Hershey’s Kisses Special Dark Chocolate 283g)

  Sôcôla đen hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Hershey’s Kisses Special Dark Chocolate 283g)

  Sôcôla đen hiệu Hershey’s Kisses – túi 283g

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 185.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-hersheys-my/socola-den-hieu-hersheys-kisses-tui-283g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa hiệu Hershey’s Kisses – túi 306g

  Sôcôla sữa hiệu Hershey’s Kisses – túi 306g

  Mô tả ngắn:

  (Hershey’s Kisses Hugs milk chocolate)

  Sôcôla sữa hiệu Hershey’s Kisses – túi 306g

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Hershey’s Kisses Hugs milk chocolate)

  Sôcôla sữa hiệu Hershey’s Kisses – túi 306g

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Hershey’s Kisses Hugs milk chocolate)

  Sôcôla sữa hiệu Hershey’s Kisses – túi 306g

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 185.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-hersheys-my/socola-sua-hieu-hersheys-kisses-tui-306g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Kẹo sôcôla Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Beryl’s Tiramisu Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Beryl’s Tiramisu Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Beryl’s Tiramisu Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Kẹo sôcôla Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Beryl’s Tiramisu Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Beryl’s Tiramisu Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Beryl’s Tiramisu Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trắng hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-beryls/keo-so-co-la-trang-hanh-nhan-hieu-beryls-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla Trà Xanh hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Kẹo sôcôla Trà Xanh hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Beryl’s Tiramisu Green Tea Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trà Xanh hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Beryl’s Tiramisu Green Tea Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trà Xanh hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Beryl’s Tiramisu Green Tea Almond white Chocolate 100g)

  Kẹo sô cô la Trà Xanh hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-beryls/keo-so-co-la-tra-xanh-hanh-nhan-hieu-beryls-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla đen hạnh nhân “Almond dark tím” hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Kẹo sôcôla đen hạnh nhân “Almond dark tím” hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Beryl’s Tiramisu Almond Dark Chocolate 100g)

  Kẹo sôcôla đen hạnh nhân “Almond dark tím” hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Beryl’s Tiramisu Almond Dark Chocolate 100g)

  Kẹo sôcôla đen hạnh nhân “Almond dark tím” hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Beryl’s Tiramisu Almond Dark Chocolate 100g)

  Kẹo sôcôla đen hạnh nhân “Almond dark tím” hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Maylaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-beryls/keo-so-co-la-den-hanh-nhan-almond-dark-tim-hieu-beryls-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla Sữa hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Kẹo sôcôla Sữa hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Beryl’s Tiramisu Almond Milk Chocolate)

  Kẹo sôcôla Sữa hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Malaysia

  Nội dung tóm tắt:

  (Beryl’s Tiramisu Almond Milk Chocolate)

  Kẹo sôcôla Sữa hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Malaysia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Beryl’s Tiramisu Almond Milk Chocolate)

  Kẹo sôcôla Sữa hạnh nhân hiệu Beryl’s – hộp 100g

  Xuất xứ: Malaysia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-beryls/keo-socola-sua-hanh-nhan-hieu-beryls-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Sôcôla sữa Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Mô tả ngắn:

  (Toblerone Swiss Milk Chocolate with Honey & Almond Nougat 100g)
  Sôcôla sữa Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Toblerone Swiss Milk Chocolate with Honey & Almond Nougat 100g)
  Sôcôla sữa Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Toblerone Swiss Milk Chocolate with Honey & Almond Nougat 100g)
  Sôcôla sữa Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 53.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Sôcôla đen Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Mô tả ngắn:

  (Toblerone Swiss Dark Chocolate with Honey & Almond Nougat 100g)
  Sôcôla đen Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Toblerone Swiss Dark Chocolate with Honey & Almond Nougat 100g)
  Sôcôla đen Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Toblerone Swiss Dark Chocolate with Honey & Almond Nougat 100g)
  Sôcôla đen Toblerone mật ong – hạnh nhân (thanh 100g)

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 53.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-toblerone-thuy-si/socola-den-toblerone-mat-ong-hanh-nhan-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Toblerone vị sữa – gói 200g

  Sôcôla Toblerone vị sữa – gói 200g

  Mô tả ngắn:

  (Toblerone Swiss Milk Chocolate 200g)

  Sôcôla Toblerone vị sữa – gói 200g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Toblerone Swiss Milk Chocolate 200g)

  Sôcôla Toblerone vị sữa – gói 200g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Toblerone Swiss Milk Chocolate 200g)

  Sôcôla Toblerone vị sữa – gói 200g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 108.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-toblerone-thuy-si/socola-toblerone-vi-sua-goi-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Toblerone đen – gói 200g

  Sôcôla Toblerone đen – gói 200g

  Mô tả ngắn:

  (Toblerone Swiss dark Chocolate 200g)

  Sôcôla Toblerone đen – gói 200g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Toblerone Swiss dark Chocolate 200g)

  Sôcôla Toblerone đen – gói 200g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Toblerone Swiss dark Chocolate 200g)

  Sôcôla Toblerone đen – gói 200g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 108.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-toblerone-thuy-si/socola-toblerone-den-goi-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Schogetten vị hạt dẻ “Praline-Noisettes” – thanh 100g

  Sôcôla Schogetten vị hạt dẻ “Praline-Noisettes” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-nhan-hat-de-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa nhân hạt dẻ “Alpine-Milk-Chocolate-with-Hazelnuts” – thanh 100g

  Sôcôla sữa nhân hạt dẻ “Alpine-Milk-Chocolate-with-Hazelnuts” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-nhan-hat-de-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Schogetten “Alpine Milk” – thanh 100g

  Sôcôla sữa Schogetten “Alpine Milk” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla trắng Schogetten “White Chocolate” – thanh 100g

  Sôcôla trắng Schogetten “White Chocolate” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten White Chocolate bar 100g)
  Sôcôla trắng Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten White Chocolate bar 100g)
  Sôcôla trắng Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten White Chocolate bar 100g)
  Sôcôla trắng Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-trang-schogetten-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen Schogetten “Dark Chocolate” – thanh 100g

  Sôcôla đen Schogetten “Dark Chocolate” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Dark Chocolate bar 100g)
  Sôcôla đen Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Dark Chocolate bar 100g)
  Sôcôla đen Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Dark Chocolate bar 100g)
  Sôcôla đen Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-den-schogetten-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Yoghurt-Strawberry Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Yoghurt-Strawberry Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Yoghurt-Strawberry Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-schogetten-sua-chua-dau-tay-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em “For Kid” – thanh 100g

  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em “For Kid” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten for Kids with Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten for Kids with Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten for Kids with Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-schogetten-vi-sua-cho-tre-em-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 33g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 33g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 33g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 17.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-thanh-nho-33g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát