Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Sôcôla LINDT (Thụy Sĩ)

Tìm thấy 10 sản phẩm

 • Sôcôla Lindt Excellence 70% cacao thanh 100g

  Sôcôla Lindt Excellence 70% cacao thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Dark 70%, 100g)
  Sôcôla đen Lindt Excellence 70% cacao thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Tình trạng: Hàng mới về

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Dark 70%, 100g)
  Sôcôla đen Lindt Excellence 70% cacao thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Tình trạng: Hàng mới về

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Dark 70%, 100g)
  Sôcôla đen Lindt Excellence 70% cacao thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Tình trạng: Hàng mới về

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 114.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-lindt-excellence-70-cacao-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen Lindt Excellence 85% cacao thanh 100g

  Sôcôla đen Lindt Excellence 85% cacao thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Dark 85%, 100g)
  Sôcôla đen Lindt Excellence 85% cacao thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Dark 85%, 100g)
  Sôcôla đen Lindt Excellence 85% cacao thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Dark 85%, 100g)
  Sôcôla đen Lindt Excellence 85% cacao thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 114.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-den-lindt-excellence-85-cacao-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Lindt Excellence vị cam thanh 100g

  Sôcôla Lindt Excellence vị cam thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt Exellence Intense Orange, 100g)
  Sôcôla Lindt Excellence vị cam thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt Exellence Intense Orange, 100g)
  Sôcôla Lindt Excellence vị cam thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt Exellence Intense Orange, 100g)
  Sôcôla Lindt Excellence vị cam thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 114.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-lindt-excellence-vi-cam-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Lindt Excellence thanh 100g

  Sôcôla sữa Lindt Excellence thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Milk Extra Creamy, 100g)
  Sôcôla sữa Lindt Excellence thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Milk Extra Creamy, 100g)
  Sôcôla sữa Lindt Excellence thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Milk Extra Creamy, 100g)
  Sôcôla sữa Lindt Excellence thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 114.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-sua-lindt-excellence-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Lindt Excellence vị Bạc Hà thanh 100g

  Sôcôla Lindt Excellence vị Bạc Hà thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Mint Intense, 100g)
  Sôcôla Lindt Excellence vị Bạc Hà, thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Mint Intense, 100g)
  Sôcôla Lindt Excellence vị Bạc Hà, thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt EXCELLENCE Mint Intense, 100g)
  Sôcôla Lindt Excellence vị Bạc Hà, thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 114.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-lindt-excellence-vi-bac-ha-thanh100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen Lindt classic “Swiss dark choco” nhân hạt dẻ 100g

  Sôcôla đen Lindt classic “Swiss dark choco” nhân hạt dẻ 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Dark Hazelnut, 100g)
  Sôcôla đen Lindt truyền thống nhân hạt dẻ 100g

  Xuất xứ: Thụy Sỉ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Dark Hazelnut, 100g)
  Sôcôla đen Lindt truyền thống nhân hạt dẻ 100g

  Xuất xứ: Thụy Sỉ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Dark Hazelnut, 100g)
  Sôcôla đen Lindt truyền thống nhân hạt dẻ 100g

  Xuất xứ: Thụy Sỉ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 99.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/scola-denlindt-truyen-thong-hat-d-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Lindt classic “Swiss milk Choco” nhân hạnh nhân – thanh 100g

  Sôcôla sữa Lindt classic “Swiss milk Choco” nhân hạnh nhân – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Milk Almond, 100g)
  Sôcôla sữa Lindt truyền thống nhân hạnh nhân 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Milk Almond, 100g)
  Sôcôla sữa Lindt truyền thống nhân hạnh nhân 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Milk Almond, 100g)
  Sôcôla sữa Lindt truyền thống nhân hạnh nhân 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 99.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/soccla-sualindt-truyen-thong-hanh-nhan-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Lindt classic “Swiss dark choco” – thanh 100g

  Sôcôla Lindt classic “Swiss dark choco” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Surfin, 100g)
  Sôcôla Lindt truyền thống vị đắng thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Surfin, 100g)
  Sôcôla Lindt truyền thống vị đắng thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Surfin, 100g)
  Sôcôla Lindt truyền thống vị đắng thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 88.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-lindt-truyen-thong-vi-dang-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Lindt trắng classic “Swiss white choco” – thanh 100g

  Sôcôla Lindt trắng classic “Swiss white choco” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC White, 100g)
  Sôcôla Lindt trắng truyền thống thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC White, 100g)
  Sôcôla Lindt trắng truyền thống thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC White, 100g)
  Sôcôla Lindt trắng truyền thống thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 88.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-lindt-trang-truyen-thong-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Lindt sữa classic “Swiss Milk Choco” – thanh 100g

  Sôcôla Lindt sữa classic “Swiss Milk Choco” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Milk, 100g)
  Sôcôla Lindt sữa truyền thống thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Milk, 100g)
  Sôcôla Lindt sữa truyền thống thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/10/2020

  (Chocolate Lindt SWISS CLASSIC Milk, 100g)
  Sôcôla Lindt sữa truyền thống thanh 100g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 88.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-lindt-thuy-si/socola-lindt-sua-truyen-thong-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát