Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm

Sôcôla Schogetten (Đức)

Tìm thấy 11 sản phẩm

 • Sôcôla Schogetten vị hạt dẻ “Praline-Noisettes” – thanh 100g

  Sôcôla Schogetten vị hạt dẻ “Praline-Noisettes” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-nhan-hat-de-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa nhân hạt dẻ “Alpine-Milk-Chocolate-with-Hazelnuts” – thanh 100g

  Sôcôla sữa nhân hạt dẻ “Alpine-Milk-Chocolate-with-Hazelnuts” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpina Milk Chocolate with Hazelnuts bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten nhân hạt dẻ – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-nhan-hat-de-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Schogetten “Alpine Milk” – thanh 100g

  Sôcôla sữa Schogetten “Alpine Milk” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla trắng Schogetten “White Chocolate” – thanh 100g

  Sôcôla trắng Schogetten “White Chocolate” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten White Chocolate bar 100g)
  Sôcôla trắng Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten White Chocolate bar 100g)
  Sôcôla trắng Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten White Chocolate bar 100g)
  Sôcôla trắng Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-trang-schogetten-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen Schogetten “Dark Chocolate” – thanh 100g

  Sôcôla đen Schogetten “Dark Chocolate” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Dark Chocolate bar 100g)
  Sôcôla đen Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Dark Chocolate bar 100g)
  Sôcôla đen Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Dark Chocolate bar 100g)
  Sôcôla đen Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-den-schogetten-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Yoghurt-Strawberry Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Yoghurt-Strawberry Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Yoghurt-Strawberry Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten sữa chua dâu tây – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-schogetten-sua-chua-dau-tay-thanh-100g-2/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em “For Kid” – thanh 100g

  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em “For Kid” – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten for Kids with Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten for Kids with Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten for Kids with Milk Chocolate bar 100g)
  Sôcôla Schogetten vị sữa cho trẻ em – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-schogetten-vi-sua-cho-tre-em-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 33g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 33g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Alpine Milk Chocolate bar 33g)
  Sôcôla sữa Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 17.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-schogetten-thanh-nho-33g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla đen Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Sôcôla đen Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Dark Chocolate bar 33g)
  Sôcôla đen đắng Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Dark Chocolate bar 33g)
  Sôcôla đen đắng Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Dark Chocolate bar 33g)
  Sôcôla đen đắng Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 17.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-den-dang-schogetten-thanh-nho-33g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sữa nhân hạt dẻ Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Sôcôla sữa nhân hạt dẻ Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten milk Chocolate with hazelnuts 33g)
  Sôcôla sữa nhân hạt dẻ Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten milk Chocolate with hazelnuts 33g)
  Sôcôla sữa nhân hạt dẻ Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten milk Chocolate with hazelnuts 33g)
  Sôcôla sữa nhân hạt dẻ Schogetten – thanh nhỏ 33g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 17.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-sua-nhan-hat-de-schogetten-thanh-nho-33g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla Latte Macchiato hiệu Schogetten – thanh 100g

  Sôcôla Latte Macchiato hiệu Schogetten – thanh 100g

  Mô tả ngắn:

  (Schogetten Latte Macchiato)

  Sôcôla Latte Macchiato hiệu Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Schogetten Latte Macchiato)

  Sôcôla Latte Macchiato hiệu Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 21/10/2020

  (Schogetten Latte Macchiato)

  Sôcôla Latte Macchiato hiệu Schogetten – thanh 100g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 37.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/socola/socola-schogetten-duc/socola-latte-macchiato-hieu-schogetten-thanh-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Danh mục
Lọc sản phẩm
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát