Kết nối với chúng tôi
0 Sản phẩm
Quảng cáo
  HỘP QUÀ TẾT 2019
  HỘP QUÀ TẾT 2019

  Hộp, giỏ quà Tết cao cấp thiết kế theo yêu cầu

  BARISTA MILK
  BARISTA MILKMoo Milk
  GIAO HÀNG NHANH TOÀN QUỐC
  GIAO HÀNG NHANH TOÀN QUỐC

  Uy tín chất lượng, cam kết lâu dài

Giới thiệu
 • Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Pompelmo/ Grapefruit Juice 20cl)
  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Pompelmo/ Grapefruit Juice 20cl)
  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Pompelmo/ Grapefruit Juice 20cl)
  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-qua-s-pellegrino-y/nuoc-buoi-ep-hieu-s-pellegrino-chai-20cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Aranciata Rossa/ Red Orange Juice 20cl)
  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Aranciata Rossa/ Red Orange Juice 20cl)
  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Aranciata Rossa/ Red Orange Juice 20cl)
  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – chai 20cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-qua-s-pellegrino-y/nuoc-cam-hong-ep-hieu-s-pellegrino-chai-20cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước Cam ngọt ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Nước Cam ngọt ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Aranciata / Orange Juice 33cl)
  Nước Cam ngọt ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Aranciata / Orange Juice 33cl)
  Nước Cam ngọt ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Aranciata / Orange Juice 33cl)
  Nước Cam ngọt ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-qua-s-pellegrino-y/nuoc-cam-ngot-ep-hieu-s-pellegrino-lon-33cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Aranciata Rossa/ Red Orange Juice 33cl)
  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Aranciata Rossa/ Red Orange Juice 33cl)
  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Aranciata Rossa/ Red Orange Juice 33cl)
  Nước Cam hồng ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-qua-s-pellegrino-y/nuoc-cam-hong-ep-hieu-s-pellegrino-lon-33cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước Chanh ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Nước Chanh ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Limonata/ Lemon Juice 33cl)
  Nước Chanh ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Limonata/ Lemon Juice 33cl)
  Nước Chanh ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Limonata/ Lemon Juice 33cl)
  Nước Chanh ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-qua-s-pellegrino-y/nuoc-chanh-ep-hieu-s-pellegrino-lon-33cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino pompelmo grapefruit  Juice 33cl)
  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino pompelmo grapefruit  Juice 33cl)
  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino pompelmo grapefruit  Juice 33cl)
  Nước Bưởi ép hiệu S.Pellegrino – lon 33cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-qua-s-pellegrino-y/nuoc-buoi-ep-hieu-s-pellegrino-lon-33cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 1L

  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 1L

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 1L)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 1L

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 1L)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 1L

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 1L)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 1L

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 62.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-s-pellegrino/nuoc-khoang-co-ga-s-pellegrino-chai-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 75cl

  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 75cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 75Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 75cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 75Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 75cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 75Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 75cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 57.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-s-pellegrino/nuoc-khoang-co-ga-s-pellegrino-chai-75cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 50cl

  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 50cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 50Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 50cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 50Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 50cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 50Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 50cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 25cl

  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 25cl

  Mô tả ngắn:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 25Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 25cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 25Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 25cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (San Pellegrino Sparkling Natural Mineral water 25Cl)
  Nước khoáng có ga S.Pellegrino – chai 25cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-s-pellegrino/nuoc-khoang-co-ga-s-pellegrino-chai-25cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 1L

  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 1L

  Mô tả ngắn:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 100cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 1L

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 100cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 1L

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Acqua Panna Natural Mineral water 100cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 1L

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 62.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-acqua-panna/nuoc-khoang-khong-ga-acqua-panna-chai-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 75cl

  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 75cl

  Mô tả ngắn:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 75cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 75cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 75cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 75cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Acqua Panna Natural Mineral water 75cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 75cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 57.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-acqua-panna/nuoc-khoang-khong-ga-acqua-panna-chai-75cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 50cl

  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 50cl

  Mô tả ngắn:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 50cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 50cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 50cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 50cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Acqua Panna Natural Mineral water 50cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 50cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-acqua-panna/nuoc-khoang-khong-ga-acqua-panna-chai-50cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép Nho đỏ Don Simon – hộp 1L

  Nước ép Nho đỏ Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Red Grape Juice 1L)
  Nước ép Nho đỏ Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Red Grape Juice 1L)
  Nước ép Nho đỏ Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Red Grape Juice 1L)
  Nước ép Nho đỏ Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 63.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-nho-do-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép Cam Don Simon – hộp 1L

  Nước ép Cam Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Orange Juice 1L)
  Nước ép Cam Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Orange Juice 1L)
  Nước ép Cam Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Orange Juice 1L)
  Nước ép Cam Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 63.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-cam-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép Bưởi Don Simon – hộp 1L

  Nước ép Bưởi Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Pomelo Juice 1L)
  Nước ép Bưởi Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Pomelo Juice 1L)
  Nước ép Bưởi Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Pomelo Juice 1L)
  Nước ép Bưởi Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 56.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-buoi-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép hỗn hợp Đào-Táo-Nho Don Simon 1L

  Nước ép hỗn hợp Đào-Táo-Nho Don Simon 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Meloncoton Juice 1L)
  Nước ép hỗn hợp Đào-Táo-Nho Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Meloncoton Juice 1L)
  Nước ép hỗn hợp Đào-Táo-Nho Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Meloncoton Juice 1L)
  Nước ép hỗn hợp Đào-Táo-Nho Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 56.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-hon-hop-dao-tao-nho-don-simon-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép Táo hiệu Don Simon – hộp 1L

  Nước ép Táo hiệu Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Manzana/ Apple Juice 1L)
  Nước ép Táo hiệu Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Manzana/ Apple Juice 1L)
  Nước ép Táo hiệu Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Manzana/ Apple Juice 1L)
  Nước ép Táo hiệu Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 56.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-tao-hieu-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép hỗn hợp quả đỏ Don Simon – hộp 1L

  Nước ép hỗn hợp quả đỏ Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Bosque/ Red Fruits Juice 1L)
  Nước ép hỗn hợp quả đỏ Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Bosque/ Red Fruits Juice 1L)
  Nước ép hỗn hợp quả đỏ Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Bosque/ Red Fruits Juice 1L)
  Nước ép hỗn hợp quả đỏ Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 56.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-hon-hop-qua-do-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép trái cây hỗn hợp Don Simon – hộp 1L

  Nước ép trái cây hỗn hợp Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Multifruits Juice 1L)
  Nước ép trái cây hỗn hợp Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Multifruits Juice 1L)
  Nước ép trái cây hỗn hợp Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Multifruits Juice 1L)
  Nước ép trái cây hỗn hợp Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 56.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-trai-cay-hon-hop-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước ép trái cây Dứa, táo, nho Don Simon – hộp 1L

  Nước ép trái cây Dứa, táo, nho Don Simon – hộp 1L

  Mô tả ngắn:

  (Don Simon Pineapple, Apple, Grape Juice 1L)
  Nước ép trái cây Dứa, táo, nho Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Nội dung tóm tắt:

  (Don Simon Pineapple, Apple, Grape Juice 1L)
  Nước ép trái cây Dứa, táo, nho Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Don Simon Pineapple, Apple, Grape Juice 1L)
  Nước ép trái cây Dứa, táo, nho Don Simon – hộp 1L

  Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 54.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-ep-don-simon/nuoc-ep-trai-cay-dua-tao-nho-don-simon-hop-1l/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 25cl

  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 25cl

  Mô tả ngắn:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 25cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 25cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Nội dung tóm tắt:

  (Acqua Panna Natural Mineral water 25cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 25cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 07/10/2020

  (Acqua Panna Natural Mineral water 25cl)
  Nước khoáng không ga Acqua Panna- chai 25cl

  Xuất xứ: Ý (Italia)

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 31.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/do-uong/nuoc-khoang-nuoc-trai-cay/nuoc-khoang-acqua-panna/nuoc-khoang-khong-ga-acqua-panna-chai-25cl/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Berry Burst 200g)

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Berry Burst 200g)

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Berry Burst 200g)

  Kẹo dẻo vị trái cây Berry Burst hiệu Jelly Bell – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 87.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-vi-trai-cay-berry-burst-hieu-jelly-bell-hop-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 200g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 200g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 200g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 87.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-vi-cocktail-hieu-jelly-belly-hop-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 200g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 200g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 200g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 hương vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 200g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 87.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-36-huong-vi-huge-flavours-hieu-jelly-belly-hop-200g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Pop A Bean 100g)

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Pop A Bean 100g)

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Pop A Bean 100g)

  Kẹo dẻo trái cây Pop A Bean hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 89.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-pop-a-bean-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Fruit Cocktail 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Cocktail hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-vi-cocktail-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 100g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 100g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly 36 Huge Flavours 100g)

  Kẹo dẻo trái cây 36 vị Huge Flavours hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-36-vi-huge-flavours-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Mô tả ngắn:

  (Jelly Belly Berry Burst 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Nội dung tóm tắt:

  (Jelly Belly Berry Burst 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Jelly Belly Berry Burst 100g)

  Kẹo dẻo trái cây vị Berry Burst hiệu Jelly Belly – hộp 100g

  Xuất xứ: Ireland

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-jelly-belly-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-trai-cay-vi-berry-burst-hieu-jelly-belly-hop-100g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow pink & white 70g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow pink & white 70g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow pink & white 70g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 70g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-pink-white-goi-70g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow pink & white 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow pink & white 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow pink & white 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow pink & white – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-pink-white-goi-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow the Smurfs 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow the Smurfs 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow the Smurfs 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the SMURFS – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-the-smurfs-goi-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Chamallow the Heart 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Chamallow the Heart 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Chamallow the Heart 150g)

  Kẹo bông xốp Haribo Chamallow the Heart trái tim – gói 150g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-bong-xop-haribo-chamallow-the-heart-trai-tim-goi-150g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Star mix gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Star mix gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Star mix gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-star-mix-gummy-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Peaches 80g)

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Peaches 80g)

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Peaches 80g)

  Kẹo dẻo Haribo đào “PEACHES” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-dao-peaches-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Worms Gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Worms Gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Worms Gummy 80g)

  Kẹo dẻo Haribo con sâu “Worms gummy” – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-con-sau-worms-gummy-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 30.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-goi-160g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 67.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-goi-200g-nhieu-goi-nho/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo happy cola zourr 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo happy cola zourr 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo happy cola zourr 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Happy cola ZOURR – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 28.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-happy-cola-zourr-goi-80g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 29/10/2020

  (Haribo Gold Bears 80g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 80g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 28.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Gold Bears 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 44.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-gau-vang-gold-bears-goi-160g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Gold Bears 200g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 200g (nhiều gói nhỏ)

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 70.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-gau-vang-gold-bears-goi-200g-nhieu-goi-nho/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo roulette 25g)

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo roulette 25g)

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo roulette 25g)

  Kẹo dẻo Haribo hình xâu tiền ROULETTE – gói 25g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 10.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-hinh-xau-tien-roulette-goi-25g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Gold Bears 30g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Gold Bears 30g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Gold Bears 30g)

  Kẹo dẻo Haribo Gấu vàng gold bears – gói 30g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 10.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-gau-vang-gold-bears-goi-30g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Mô tả ngắn:

  (Haribo Star mix gummy 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Haribo Star mix gummy 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/10/2020

  (Haribo Star mix gummy 160g)

  Kẹo dẻo Haribo Star Mix gummy – gói 160g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 46.000 đ
  Bảo hành: https://thucphamplaza.com/shop/banh-keo-thuc-pham/keo-cao-cap/keo-deo-haribo-banh-keo-thuc-pham/keo-deo-haribo-star-mix-gummy-goi-160g/
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng 12 hộp 1L - Sữa UHT Lactel nguyên kem hộp giấy-0%

  Thùng 12 hộp 1L - Sữa UHT Lactel nguyên kem hộp giấy

  Mô tả ngắn:

  Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. Lactel có được vị thế mạnh ở Pháp nhờ cách tân bao bì (thiết kế chai UHT đầu tiên vào năm 1990) và các sản phẩm mới như sữa tăng trưởng cho trẻ em và sữa ít lactose. Ngày nay, nhãn hiệu sữa Lactel dẫn đầu tại Pháp, được hàng triệu người tiêu dùng thưởng thức hàng ngày.

  • Sữa tươi Lactel tách kem được sản xuất tại khu trung tâm của vùng chăn nuôi bò sữa chất lượng nhất của Pháp.
  • Không pha màu nhân tạo, không chất bảo quản.
  • Thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và tiểu học.
  • Thành phần: 100% sữa tách kem (hàm lượng chất béo 1.5%).
  • Thể tích: 200ml/hộp.
  Nội dung tóm tắt:
  • Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. Lactel có được vị thế mạnh ở Pháp nhờ cách tân bao bì (thiết kế chai UHT đầu tiên vào năm 1990) và các sản phẩm mới như sữa tăng trưởng cho trẻ em và sữa ít lactose. Ngày nay, nhãn hiệu sữa Lactel dẫn đầu tại Pháp, được hàng triệu người tiêu dùng thưởng thức hàng ngày.

  • Sữa tươi Lactel tách kem được sản xuất tại khu trung tâm của vùng chăn nuôi bò sữa chất lượng nhất của Pháp.
  • Không pha màu nhân tạo, không chất bảo quản.
  • Thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và tiểu học.
  • Thành phần: 100% sữa tách kem (hàm lượng chất béo 1.5%).
  • Thể tích: 200ml/hộp.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/03/2019

  Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. Lactel có được vị thế mạnh ở Pháp nhờ cách tân bao bì (thiết kế chai UHT đầu tiên vào năm 1990) và các sản phẩm mới như sữa tăng trưởng cho trẻ em và sữa ít lactose. Ngày nay, nhãn hiệu sữa Lactel dẫn đầu tại Pháp, được hàng triệu người tiêu dùng thưởng thức hàng ngày.

  • Sữa tươi Lactel tách kem được sản xuất tại khu trung tâm của vùng chăn nuôi bò sữa chất lượng nhất của Pháp.
  • Không pha màu nhân tạo, không chất bảo quản.
  • Thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và tiểu học.
  • Thành phần: 100% sữa tách kem (hàm lượng chất béo 1.5%).
  • Thể tích: 200ml/hộp.
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 560.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 •  Thùng 12 hộp 1L - Sữa tươi ngoại UHT Lactel tách kem hộp giấy-0%

  Thùng 12 hộp 1L - Sữa tươi ngoại UHT Lactel tách kem hộp giấy

  Mô tả ngắn:

  Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. Lactel có được vị thế mạnh ở Pháp nhờ cách tân bao bì (thiết kế chai UHT đầu tiên vào năm 1990) và các sản phẩm mới như sữa tăng trưởng cho trẻ em và sữa ít lactose. Ngày nay, nhãn hiệu sữa Lactel dẫn đầu tại Pháp, được hàng triệu người tiêu dùng thưởng thức hàng ngày.

  • Sữa tươi Lactel tách kem được sản xuất tại khu trung tâm của vùng chăn nuôi bò sữa chất lượng nhất của Pháp.
  • Không pha màu nhân tạo, không chất bảo quản.
  • Thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và tiểu học.
  • Thành phần: 100% sữa tách kem (hàm lượng chất béo 1.5%).
  • Thể tích: 200ml/hộp.
  Nội dung tóm tắt:
  • Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. Lactel có được vị thế mạnh ở Pháp nhờ cách tân bao bì (thiết kế chai UHT đầu tiên vào năm 1990) và các sản phẩm mới như sữa tăng trưởng cho trẻ em và sữa ít lactose. Ngày nay, nhãn hiệu sữa Lactel dẫn đầu tại Pháp, được hàng triệu người tiêu dùng thưởng thức hàng ngày.

  • Sữa tươi Lactel tách kem được sản xuất tại khu trung tâm của vùng chăn nuôi bò sữa chất lượng nhất của Pháp.
  • Không pha màu nhân tạo, không chất bảo quản.
  • Thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và tiểu học.
  • Thành phần: 100% sữa tách kem (hàm lượng chất béo 1.5%).
  • Thể tích: 200ml/hộp.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 26/03/2019

  Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. Lactel có được vị thế mạnh ở Pháp nhờ cách tân bao bì (thiết kế chai UHT đầu tiên vào năm 1990) và các sản phẩm mới như sữa tăng trưởng cho trẻ em và sữa ít lactose. Ngày nay, nhãn hiệu sữa Lactel dẫn đầu tại Pháp, được hàng triệu người tiêu dùng thưởng thức hàng ngày.

  • Sữa tươi Lactel tách kem được sản xuất tại khu trung tâm của vùng chăn nuôi bò sữa chất lượng nhất của Pháp.
  • Không pha màu nhân tạo, không chất bảo quản.
  • Thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và tiểu học.
  • Thành phần: 100% sữa tách kem (hàm lượng chất béo 1.5%).
  • Thể tích: 200ml/hộp.
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 560.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tiệt trùng Candia Lelait semi - skimmed milk 1,5% béo-6%

  Sữa tiệt trùng Candia Lelait semi - skimmed milk 1,5% béo

  Mô tả ngắn:

  (President UHT Whole Milk 3.5% Fat – carton box 1L)
  Sữa tươi Pháp nguyên kem (3.5%) President – hộp 1L

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Pháp

  Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất 100%, tiệt trùng, không tách kem (độ béo: 3.5% béo)

  Cách dùng: Uống liền, không cần qua xử lý nhiệt.
  Sản phẩm cũng là nguyên liệu cho các món ăn như: súp, nước sốt,…tạo nên hương vị đặc biệt của các món

  Quy cách đóng thùng: 12 hộp/ thùng

  Bảo quản: Giữ ở nhiệt độ thường khi chưa mở nắp.
  Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 26/03/2019

  (President UHT Whole Milk 3.5% Fat – carton box 1L)
  Sữa tươi Pháp nguyên kem (3.5%) President – hộp 1L

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 69.000 vnđ
  Giá bán: 65.000 vnđ
  Tiết kiệm: 4.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng 12 hộp 1L - Sữa tươi President Nguyên kem/ Tách một phần chất béo/ Tách béo-0%

  Thùng 12 hộp 1L - Sữa tươi President Nguyên kem/ Tách một phần chất béo/ Tách béo

  Mô tả ngắn:

  Sữa tươi tiệt trùng tách một phần chất béo hiệu  President 1L - Xuất xứ: Pháp
  Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Năng lượng 191kJ/100g; protein 3.2g/100g Thành phần cấu tạo: Sữa bò tươi

  Nội dung tóm tắt:

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất  hiệu President 1L - Xuất xứ:  Pháp
  Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Năng lượng 269kJ/100g; protein 3.2g/100g Thành phần cấu tạo: Sữa bò tươi        
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp không qua xử lý nhiệt. Sản phẩm còn được sử dụng làm gia vị trong thành phần của công thức nấu ăn cho các món súp, món sốt,.., tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn.
  Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường khi chưa mở nắp. Sau khi mở nắp, bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh và sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày sẽ không  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 26/03/2019

  Sữa tươi tiệt trùng tách một phần chất béo hiệu  President 1L - Xuất xứ: Pháp
  Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Năng lượng 191kJ/100g; protein 3.2g/100g Thành phần cấu tạo: Sữa bò tươi

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 760.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tiệt trùng Candia Lelait semi - skimmed milk 1,5% béo-6%

  Sữa tiệt trùng Candia Lelait semi - skimmed milk 1,5% béo

  Mô tả ngắn:

  (President UHT Whole Milk 1.5% Fat – carton box 1L)
  Sữa tươi Pháp nguyên kem (1.5%) President – hộp 1L

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Pháp

  Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất 100%, tiệt trùng, không tách kem (độ béo: 1.5% béo)

  Cách dùng: Uống liền, không cần qua xử lý nhiệt.
  Sản phẩm cũng là nguyên liệu cho các món ăn như: súp, nước sốt,…tạo nên hương vị đặc biệt của các món

  Quy cách đóng thùng: 12 hộp/ thùng

  Bảo quản: Giữ ở nhiệt độ thường khi chưa mở nắp.
  Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 26/03/2019

  (President UHT Whole Milk 1.5% Fat – carton box 1L)
  Sữa tươi Pháp nguyên kem (1.5%) President – hộp 1L

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 69.000 vnđ
  Giá bán: 65.000 vnđ
  Tiết kiệm: 4.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi ngoại President nguyên chất 1L-0%

  Sữa tươi ngoại President nguyên chất 1L

  Mô tả ngắn:

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất  hiệu President 1L - Xuất xứ:  Pháp
  Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Năng lượng 269kJ/100g; protein 3.2g/100g Thành phần cấu tạo: Sữa bò tươi        
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp không qua xử lý nhiệt. Sản phẩm còn được sử dụng làm gia vị trong thành phần của công thức nấu ăn cho các món súp, món sốt,.., tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn.
  Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường khi chưa mở nắp. Sau khi mở nắp, bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh và sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày sẽ không  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Nội dung tóm tắt:

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất  hiệu President 1L - Xuất xứ:  Pháp
  Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Năng lượng 269kJ/100g; protein 3.2g/100g Thành phần cấu tạo: Sữa bò tươi        
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp không qua xử lý nhiệt. Sản phẩm còn được sử dụng làm gia vị trong thành phần của công thức nấu ăn cho các món súp, món sốt,.., tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn.
  Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường khi chưa mở nắp. Sau khi mở nắp, bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh và sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày sẽ không  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 25/03/2019

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất  hiệu President 1L - Xuất xứ:  Pháp
  Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Năng lượng 269kJ/100g; protein 3.2g/100g Thành phần cấu tạo: Sữa bò tươi        
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp không qua xử lý nhiệt. Sản phẩm còn được sử dụng làm gia vị trong thành phần của công thức nấu ăn cho các món súp, món sốt,.., tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn.
  Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường khi chưa mở nắp. Sau khi mở nắp, bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh và sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày sẽ không  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi ngoại President tách béo 1L-0%

  Sữa tươi ngoại President tách béo 1L

  Mô tả ngắn:
  • (President UHT Skimmed Milk 0.1% Fat – carton box 1L)
   Sữa tươi Pháp tách béo (0.1%) President – hộp 1L
  Nội dung tóm tắt:
  • (President UHT Skimmed Milk 0.1% Fat – carton box 1L)
   Sữa tươi Pháp tách béo (0.1%) President – hộp 1L
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 25/03/2019
  • (President UHT Skimmed Milk 0.1% Fat – carton box 1L)
   Sữa tươi Pháp tách béo (0.1%) President – hộp 1L
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 50.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Tách 1 Phần Chất Béo President (1L)-0%

  Sữa Tươi Tiệt Trùng Tách 1 Phần Chất Béo President (1L)

  Mô tả ngắn:
  • Sữa Tươi Tiệt Trùng Tách 1 Phần Chất Béo President (1L) mang hương vị thơm ngon thuần khiết. Sản phẩm từ tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe người sử dụng. Với công thức tách béo hiện đại, sữa vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng trong thành phần sữa.
  • Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Sản phẩm được lấy từ nguồn sữa của những chú bò được nuôi tại Pháp. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam.
  • Với xuất xứ cũng như chất lượng đã được khẳng định, sữađem lại niềm tin và sự an tâm cho người tiêu dùng.
  Nội dung tóm tắt:
  • Sữa Tươi Tiệt Trùng Tách 1 Phần Chất Béo President (1L) mang hương vị thơm ngon thuần khiết. Sản phẩm từ tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe người sử dụng. Với công thức tách béo hiện đại, sữa vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng trong thành phần sữa.
  • Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Sản phẩm được lấy từ nguồn sữa của những chú bò được nuôi tại Pháp. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam.
  • Với xuất xứ cũng như chất lượng đã được khẳng định, sữađem lại niềm tin và sự an tâm cho người tiêu dùng.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 25/03/2019
  • Sữa Tươi Tiệt Trùng Tách 1 Phần Chất Béo President (1L) mang hương vị thơm ngon thuần khiết. Sản phẩm từ tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe người sử dụng. Với công thức tách béo hiện đại, sữa vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng trong thành phần sữa.
  • Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Sản phẩm được lấy từ nguồn sữa của những chú bò được nuôi tại Pháp. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam.
  • Với xuất xứ cũng như chất lượng đã được khẳng định, sữađem lại niềm tin và sự an tâm cho người tiêu dùng.
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 64.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng Sữa tươi nguyên kem Frischli Full Cream UHT Milk 12 hộp 1L-0%

  Thùng Sữa tươi nguyên kem Frischli Full Cream UHT Milk 12 hộp 1L

  Mã sản phẩm: Frischli
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

  Sữa tươi Frischli nguyên kem (Full Cream) có độ béo: 3,5%

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

  Sữa tươi Frischli nguyên kem (Full Cream) có độ béo: 3,5%

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 16/03/2019

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

  Sữa tươi Frischli nguyên kem (Full Cream) có độ béo: 3,5%

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 380.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi nguyên kem Frischli Full Cream UHT Milk hộp 1L-0%

  Sữa tươi nguyên kem Frischli Full Cream UHT Milk hộp 1L

  Mã sản phẩm: Frischli
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

  Sữa tươi Frischli nguyên kem (Full Cream) có độ béo: 3,5%

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

  Sữa tươi Frischli nguyên kem (Full Cream) có độ béo: 3,5%

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 16/03/2019

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

  Sữa tươi Frischli nguyên kem (Full Cream) có độ béo: 3,5%

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng Sữa tươi ít béo Frischli 12 hộp x 1L ( 1,5%)-0%

  Thùng Sữa tươi ít béo Frischli 12 hộp x 1L ( 1,5%)

  Mã sản phẩm: Frischli
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh 

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Sữa tươi Frischli ít béo (Semi Skimmed) có độ béo: 1,5%

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh 

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Sữa tươi Frischli ít béo (Semi Skimmed) có độ béo: 1,5%

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/03/2019

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh 

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Sữa tươi Frischli ít béo (Semi Skimmed) có độ béo: 1,5%

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 380.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi Oldenburger tiệt trùng tách kem 1,5% béo 1L ( Semi Skimmed milk )-0%

  Sữa tươi Oldenburger tiệt trùng tách kem 1,5% béo 1L ( Semi Skimmed milk )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:
  • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng tách kem 1.5% Béo 1 Lít có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất, với độ béo thấp, rất thích hợp với người lớn tuổi.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger tách kem 1.5% Béo 1 Lít là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Nội dung tóm tắt:
  • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng tách kem 1.5% Béo 1 Lít có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất, với độ béo thấp, rất thích hợp với người lớn tuổi.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger tách kem 1.5% Béo 1 Lít là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/03/2019
  • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng tách kem 1.5% Béo 1 Lít có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất, với độ béo thấp, rất thích hợp với người lớn tuổi.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger tách kem 1.5% Béo 1 Lít là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 35.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa bột Oldenburger Full Cream Milk Powder 900g-0%

  Sữa bột Oldenburger Full Cream Milk Powder 900g

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Sữa bột Oldenburger  Full Cream Milk Powder 900g 

  Thành phần: Sữa bò nguyên chất, vitamin A, Vitamin D3, hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản 

  Sữa tươi dạng bột Oldenburger (900g) dành cho bé từ 2 tuổi trở lên và người lớn.
  Sữa có vị ngọt mát đặc trưng của sữa tươi, rất dễ uống. Oldenburger là lựa chọn khá lý tưởng cho những bé sợ uống sữa, bé ngấy sữa...

  Nội dung tóm tắt:

  Sữa bột Oldenburger  Full Cream Milk Powder 900g 

  Thành phần: Sữa bò nguyên chất, vitamin A, Vitamin D3, hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản 

  Sữa tươi dạng bột Oldenburger (900g) dành cho bé từ 2 tuổi trở lên và người lớn.
  Sữa có vị ngọt mát đặc trưng của sữa tươi, rất dễ uống. Oldenburger là lựa chọn khá lý tưởng cho những bé sợ uống sữa, bé ngấy sữa...

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/03/2019

  Sữa bột Oldenburger  Full Cream Milk Powder 900g 

  Thành phần: Sữa bò nguyên chất, vitamin A, Vitamin D3, hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản 

  Sữa tươi dạng bột Oldenburger (900g) dành cho bé từ 2 tuổi trở lên và người lớn.
  Sữa có vị ngọt mát đặc trưng của sữa tươi, rất dễ uống. Oldenburger là lựa chọn khá lý tưởng cho những bé sợ uống sữa, bé ngấy sữa...

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 305.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi ít béo Frischli hộp 1L ( 1,5%)-0%

  Sữa tươi ít béo Frischli hộp 1L ( 1,5%)

  Mã sản phẩm: Frischli
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh 

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Sữa tươi Frischli ít béo (Semi Skimmed) có độ béo: 1,5%

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh 

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Sữa tươi Frischli ít béo (Semi Skimmed) có độ béo: 1,5%

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/03/2019

  Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy frischli Milchwerk GmbH, Đức (ra đời năm 1901) – nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa tại Châu Âu với hơn 100 năm lịch sử.

  Sữa tươi Frischli là dạng sữa tươi tiệt trùng có mùi vị thơm ngậy, thanh mát, với các dòng sản phẩm khác nhau, dùng uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh 

  Qui cách đóng gói: 12 hộp/1 thùng

  Sữa tươi Frischli ít béo (Semi Skimmed) có độ béo: 1,5%

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 32.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi Oldenburger tiệt trùng nguyên kem 1L-0%

  Sữa tươi Oldenburger tiệt trùng nguyên kem 1L

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:
  • Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger Nguyên Kem 3.5% Béo (1 Lít) có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 3,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Nội dung tóm tắt:
  • Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger Nguyên Kem 3.5% Béo (1 Lít) có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 3,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/03/2019
  • Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger Nguyên Kem 3.5% Béo (1 Lít) có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 3,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 35.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger 1.5% Béo (1 Lít x 12 Hộp)-0%

  Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger 1.5% Béo (1 Lít x 12 Hộp)

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:
  • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger 1.5% Béo (1 Lít x 12 Hộp) có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất, với độ béo thấp, rất thích hợp với người lớn tuổi.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 1,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Nội dung tóm tắt:
  • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger 1.5% Béo (1 Lít x 12 Hộp) có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất, với độ béo thấp, rất thích hợp với người lớn tuổi.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 1,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 15/03/2019
  • Thùng Sữa Tươi Tiệt Trùng Oldenburger 1.5% Béo (1 Lít x 12 Hộp) có vị thanh mát tự nhiên của sữa tươi nguyên chất, với độ béo thấp, rất thích hợp với người lớn tuổi.
  • Sữa chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.
  • Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 1,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng, được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản.
  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 420.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi Oldenburger tiệt trùng nguyên kem 1L-0%

  Thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi Oldenburger tiệt trùng nguyên kem 1L

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn
  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,5% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị chuối thơm ngon

  Nội dung tóm tắt:
  • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản; Visa
  • Giao hàng nội thành trong vòng 24h; (Miễn phí với đơn hàng trên 500.000 VNĐ VND).
  • Giao hàng ngoại thành và liên tỉnh: 3 - 7 ngày; Chi phí Miễn phí với đơn hàng > 1.000.000 VNĐ.
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/03/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn
  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,5% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị chuối thơm ngon

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 420.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi tiệt trùng hương chuối OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại )-0%

  Sữa tươi tiệt trùng hương chuối OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,5% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị chuối thơm ngon

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,5% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị chuối thơm ngon

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,5% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị chuối thơm ngon

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 40.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương chuối OLDENBURGER - Thùng 6 lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại)-9%

  Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương chuối OLDENBURGER - Thùng 6 lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại)

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER Chất lượng vượt trội đến từ Đức. Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn. Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,4% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị ca cao nguyên chất

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER Chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,4% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị ca cao nguyên chất

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER Chất lượng vượt trội đến từ Đức. Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn. Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,4% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị ca cao nguyên chất

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 261.000 vnđ
  Giá bán: 240.000 vnđ
  Tiết kiệm: 21.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sũa tươi ngoại )-0%

  Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sũa tươi ngoại )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER Chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,4% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị ca cao nguyên chất

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER Chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,4% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị ca cao nguyên chất

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER Chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn.

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất, chứa 3,4% Protein, hàm lượng chất béo thấp (0.1%), vị ca cao nguyên chất

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 40.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Thùng 6 Lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại ) -14%

  Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Thùng 6 Lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Thùng 6 Lốc 4 x 200ml
  Thành phần: 
  100% sữa tươi nguyên chất
  Sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi để lạnh.
  Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Sau khi mở nắp, bảo quản trọng tủ lạnh và dùng hết trong 3-4 ngày.

  Nội dung tóm tắt:

  Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Thùng 6 Lốc 4 x 200ml
  ​Thành phần: 
  100% sữa tươi nguyên chất
  Sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi để lạnh.
  Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Sau khi mở nắp, bảo quản trọng tủ lạnh và dùng hết trong 3-4 ngày.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Thùng Sữa tươi tiệt trùng hương cacao OLDENBURGER - Thùng 6 Lốc 4 x 200ml
  Thành phần: 
  100% sữa tươi nguyên chất
  Sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi để lạnh.
  Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Sau khi mở nắp, bảo quản trọng tủ lạnh và dùng hết trong 3-4 ngày.

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 276.000 vnđ
  Giá bán: 240.000 vnđ
  Tiết kiệm: 36.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thùng 24 hộp x 200ml - Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem 3,5% béo OLDENBURGER ( Sữa tươi ngoại )-0%

  Thùng 24 hộp x 200ml - Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem 3,5% béo OLDENBURGER ( Sữa tươi ngoại )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 3,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng

  Được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 3,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng

  Được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Sữa tươi tiệt trùng Oldenburger nguyên kem 3,5% béo là sữa tươi đã được tiệt trùng

  Được sản xuất hoàn toàn 100% từ sữa bò tuơi nguyên chất, không đường, không chất bảo quản

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 40.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 •  Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem 3,5% béo OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sũa tươi ngoại )-0%

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem 3,5% béo OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sũa tươi ngoại )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất tách béo, hàm lượng chất béo thấp (0.1%) , chứa 3,4% Protein, , vị dâu tươi mát

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất tách béo, hàm lượng chất béo thấp (0.1%) , chứa 3,4% Protein, , vị dâu tươi mát

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất tách béo, hàm lượng chất béo thấp (0.1%) , chứa 3,4% Protein, , vị dâu tươi mát

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 40.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sữa tươi tiệt trùng hương dâu OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại )-15%

  Sữa tươi tiệt trùng hương dâu OLDENBURGER - Lốc 4 x 200ml ( Sữa tươi ngoại )

  Mã sản phẩm: Oldenburger
  Mô tả ngắn:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất tách béo, hàm lượng chất béo thấp (0.1%) , chứa 3,4% Protein, , vị dâu tươi mát

  Nội dung tóm tắt:

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất tách béo, hàm lượng chất béo thấp (0.1%) , chứa 3,4% Protein, , vị dâu tươi mát

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/02/2019

  Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ ĐỨC

  Thương hiệu: OLDENBURGER, chất lượng vượt trội đến từ Đức

  Chứa đầy đủ dưỡng chất khoáng chất và các Vitamin giúp cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn

  Thành phần: 100% sữa bò nguyên chất tách béo, hàm lượng chất béo thấp (0.1%) , chứa 3,4% Protein, , vị dâu tươi mát

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 280.000 vnđ
  Giá bán: 240.000 vnđ
  Tiết kiệm: 40.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ & sôcôla chip hiệu Jacobsens – hộp bát giác hình ôtô 454g-0%

  Bánh quy bơ & sôcôla chip hiệu Jacobsens – hộp bát giác hình ôtô 454g

  Mô tả ngắn:

  (Jacobsens Bakery European Cars) Bánh quy bơ & sôcôla chip hiệu Jacobsens – hộp bát giác hình ôtô 454g

  Xuất xứ: Đan Mạch

  Nội dung tóm tắt:

  (Jacobsens Bakery European Cars) Bánh quy bơ & sôcôla chip hiệu Jacobsens – hộp bát giác hình ôtô 454g

  Xuất xứ: Đan Mạch

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Jacobsens Bakery European Cars) Bánh quy bơ & sôcôla chip hiệu Jacobsens – hộp bát giác hình ôtô 454g

  Xuất xứ: Đan Mạch

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 170.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla đắng hiệu Riesen – hộp thiếc 540g-0%

  Kẹo sôcôla đắng hiệu Riesen – hộp thiếc 540g

  Mô tả ngắn:

  (Storck Riesen Dark Chocolate – chewy toffee Candy 540g) Kẹo sôcôla đắng hiệu Riesen – hộp thiếc 540g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Storck Riesen Dark Chocolate – chewy toffee Candy 540g) Kẹo sôcôla đắng hiệu Riesen – hộp thiếc 540g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Storck Riesen Dark Chocolate – chewy toffee Candy 540g) Kẹo sôcôla đắng hiệu Riesen – hộp thiếc 540g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 263.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ Đan Mạch Copenhagen – hộp thiếc nhỏ 150g-0%

  Bánh quy bơ Đan Mạch Copenhagen – hộp thiếc nhỏ 150g

  Mô tả ngắn:

  (Copenhagen Wonderful Danish Butter Cookies Bakery – metal box) Bánh quy bơ Đan Mạch Copenhagen – hộp thiếc nhỏ 150g

  Xuất xứ: Jacobsen Bakery – Đan Mạch

  Nội dung tóm tắt:

  (Copenhagen Wonderful Danish Butter Cookies Bakery – metal box) Bánh quy bơ Đan Mạch Copenhagen – hộp thiếc nhỏ 150g

  Xuất xứ: Jacobsen Bakery – Đan Mạch

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Copenhagen Wonderful Danish Butter Cookies Bakery – metal box) Bánh quy bơ Đan Mạch Copenhagen – hộp thiếc nhỏ 150g

  Xuất xứ: Jacobsen Bakery – Đan Mạch

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 65.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy mật ong & sữa chua hiệu Misura – hộp thiếc 500g-0%

  Bánh quy mật ong & sữa chua hiệu Misura – hộp thiếc 500g

  Mô tả ngắn:

  (Misura The Wellness Selection 600g) Bánh quy mật ong & sữa chua hiệu Misura – hộp thiếc 500g

  Xuất xứ: Italy

  Nội dung tóm tắt:

  (Misura The Wellness Selection 600g) Bánh quy mật ong & sữa chua hiệu Misura – hộp thiếc 500g

  Xuất xứ: Italy

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Misura The Wellness Selection 600g) Bánh quy mật ong & sữa chua hiệu Misura – hộp thiếc 500g

  Xuất xứ: Italy

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 250.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 300g-0%

  Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 300g

  Mô tả ngắn:

  (Carraro Fruit Flavored Candies bonbons Assortis 300g) Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 300g

  Xuất xứ: Italy

  Nội dung tóm tắt:

  (Carraro Fruit Flavored Candies bonbons Assortis 300g) Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 300g

  Xuất xứ: Italy

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Carraro Fruit Flavored Candies bonbons Assortis 300g) Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 300g

  Xuất xứ: Italy

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 210.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 450g-0%

  Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 450g

  Mô tả ngắn:

  (Carraro Fruit Flavored Candies Bonbons Assortis 450g) Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 450g

  Xuất xứ: Italy

  Nội dung tóm tắt:

  (Carraro Fruit Flavored Candies Bonbons Assortis 450g) Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 450g

  Xuất xứ: Italy

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Carraro Fruit Flavored Candies Bonbons Assortis 450g) Kẹo trái cây hỗn hợp hiệu CARRARO – hộp thiếc 450g

  Xuất xứ: Italy

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 254.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy cao cấp hiệu BORDER – hộp thiếc 600g-0%

  Bánh quy cao cấp hiệu BORDER – hộp thiếc 600g

  Mô tả ngắn:

  (Border Family Biscuitiers – Luxury 600g) Bánh quy cao cấp hiệu BORDER – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Anh Quốc

  Nội dung tóm tắt:

  (Border Family Biscuitiers – Luxury 600g) Bánh quy cao cấp hiệu BORDER – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Anh Quốc

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Border Family Biscuitiers – Luxury 600g) Bánh quy cao cấp hiệu BORDER – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Anh Quốc

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 431.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ Vani hiệu Dream of Sweden – hộp thiếc 600g-10%

  Bánh quy bơ Vani hiệu Dream of Sweden – hộp thiếc 600g

  Mô tả ngắn:

  (Dream Of Sweden Stockholm Edition Dream Cookies 600g) Bánh quy bơ Vani hiệu Dream of Sweden – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Thụy Điển

  Nội dung tóm tắt:

  (Dream Of Sweden Stockholm Edition Dream Cookies 600g) Bánh quy bơ Vani hiệu Dream of Sweden – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Thụy Điển

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Dream Of Sweden Stockholm Edition Dream Cookies 600g) Bánh quy bơ Vani hiệu Dream of Sweden – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Thụy Điển

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 330.000 vnđ
  Giá bán: 297.000 vnđ
  Tiết kiệm: 33.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy vani & Sôcôla Tortitas hộp thiếc 415g-0%

  Bánh quy vani & Sôcôla Tortitas hộp thiếc 415g

  Mô tả ngắn:

  (Arcor Tortitas Cookies whith Vanilla Chocolate new) Bánh quy vani & Sôcôla Tortitas hộp thiếc 415g

  Xuất xứ: Argentina

  Nội dung tóm tắt:

  (Arcor Tortitas Cookies whith Vanilla Chocolate new) Bánh quy vani & Sôcôla Tortitas hộp thiếc 415g

  Xuất xứ: Argentina

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Arcor Tortitas Cookies whith Vanilla Chocolate new) Bánh quy vani & Sôcôla Tortitas hộp thiếc 415g

  Xuất xứ: Argentina

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 185.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy hỗn hợp cao cấp hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 500g-10%

  Bánh quy hỗn hợp cao cấp hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 500g

  Mô tả ngắn:

  (Matilde Vicenzi Minivogile 500g) Bánh quy hỗn hợp cao cấp hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 500g

  Xuất xứ: Ý

  Nội dung tóm tắt:

  (Matilde Vicenzi Minivogile 500g) Bánh quy hỗn hợp cao cấp hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 500g

  Xuất xứ: Ý

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Matilde Vicenzi Minivogile 500g) Bánh quy hỗn hợp cao cấp hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 500g

  Xuất xứ: Ý

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 335.000 vnđ
  Giá bán: 302.000 vnđ
  Tiết kiệm: 33.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh Sampa Vicenzovo hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 400g-10%

  Bánh Sampa Vicenzovo hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 400g

  Mô tả ngắn:

  (Matilde Vicenzi Vicenzovo 400g) Bánh Sampa Vicenzovo hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 400g

  Xuất xứ: Ý

  Nội dung tóm tắt:

  (Matilde Vicenzi Vicenzovo 400g) Bánh Sampa Vicenzovo hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 400g

  Xuất xứ: Ý

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Matilde Vicenzi Vicenzovo 400g) Bánh Sampa Vicenzovo hiệu Matilde Vicenzi – hộp thiếc 400g

  Xuất xứ: Ý

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 205.000 vnđ
  Giá bán: 185.000 vnđ
  Tiết kiệm: 20.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy cao cấp Sôcôla giòn hiệu Sapori – hộp thiếc 350g

  Bánh quy cao cấp Sôcôla giòn hiệu Sapori – hộp thiếc 350g

  Mô tả ngắn:

  (Sapori Cantuccini Almond & Dark Chocolate Biscotti 350g) Bánh quy giòn cao cấp Hạnh nhân & Sôcôla hiệu Sapori – hộp thiếc 350g

  Xuất xứ: Italy

  Nội dung tóm tắt:

  (Sapori Cantuccini Almond & Dark Chocolate Biscotti 350g) Bánh quy giòn cao cấp Hạnh nhân & Sôcôla hiệu Sapori – hộp thiếc 350g

  Xuất xứ: Italy

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  (Sapori Cantuccini Almond & Dark Chocolate Biscotti 350g) Bánh quy giòn cao cấp Hạnh nhân & Sôcôla hiệu Sapori – hộp thiếc 350g

  Xuất xứ: Italy

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ hỗn hợp hiệu Leibniz – hộp thiếc 600g-0%

  Bánh quy bơ hỗn hợp hiệu Leibniz – hộp thiếc 600g

  Mô tả ngắn:

  Leibniz Classic & Delicious Assorted Biscuits 600g) Bánh quy bơ hỗn hợp hiệu Leibniz – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  Leibniz Classic & Delicious Assorted Biscuits 600g) Bánh quy bơ hỗn hợp hiệu Leibniz – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 20/04/2019

  Leibniz Classic & Delicious Assorted Biscuits 600g) Bánh quy bơ hỗn hợp hiệu Leibniz – hộp thiếc 600g

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 267.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy cao cấp Wernli – hộp thiếc xanh đậm/ xanh lá 465g-0%

  Bánh quy cao cấp Wernli – hộp thiếc xanh đậm/ xanh lá 465g

  Mô tả ngắn:

  (WERNLI Deluxe Biscuits Petit Amour 465g) Bánh quy cao cấp Wernli  – hộp thiếc xanh đậm/ xanh lá 465g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  (WERNLI Deluxe Biscuits Petit Amour 465g) Bánh quy cao cấp Wernli  – hộp thiếc xanh đậm/ xanh lá 465g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (WERNLI Deluxe Biscuits Petit Amour 465g) Bánh quy cao cấp Wernli  – hộp thiếc xanh đậm/ xanh lá 465g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 435.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • banh-quy-hon-hop-wernli-hop-thiec-xanh-do-350g-0%

  banh-quy-hon-hop-wernli-hop-thiec-xanh-do-350g

  Mô tả ngắn:

  Wernli Premium Biscuits 350g) Bánh quy hỗn hợp Wernli  – hộp thiếc xanh/đỏ 350g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Nội dung tóm tắt:

  Wernli Premium Biscuits 350g) Bánh quy hỗn hợp Wernli  – hộp thiếc xanh/đỏ 350g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  Wernli Premium Biscuits 350g) Bánh quy hỗn hợp Wernli  – hộp thiếc xanh/đỏ 350g

  Xuất xứ: Thụy Sĩ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 355.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy hỗn hợp hiệu Bahlsen – hộp thiếc 400g-10%

  Bánh quy hỗn hợp hiệu Bahlsen – hộp thiếc 400g

  Mô tả ngắn:

  (Bahlsen Gourmet Assortes Biscuits 400g) Bánh quy hỗn hợp hiệu Bahlsen – hộp thiếc 400g

  Xuất xứ: Bahlsen – Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Bahlsen Gourmet Assortes Biscuits 400g) Bánh quy hỗn hợp hiệu Bahlsen – hộp thiếc 400g

  Xuất xứ: Bahlsen – Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Bahlsen Gourmet Assortes Biscuits 400g) Bánh quy hỗn hợp hiệu Bahlsen – hộp thiếc 400g

  Xuất xứ: Bahlsen – Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 341.000 vnđ
  Giá bán: 307.000 vnđ
  Tiết kiệm: 34.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy cao cấp Sôcôla sữa Royal Biscuits hiệu Familijine – hộp thiếc xanh/đỏ 420g-20%

  Bánh quy cao cấp Sôcôla sữa Royal Biscuits hiệu Familijine – hộp thiếc xanh/đỏ 420g

  Mô tả ngắn:

  (Familijine Royal Biscuits 420g) Bánh quy cao cấp Sôcôla sữa Royal Biscuits hiệu Familijine – hộp thiếc xanh/đỏ 420g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Familijine Royal Biscuits 420g) Bánh quy cao cấp Sôcôla sữa Royal Biscuits hiệu Familijine – hộp thiếc xanh/đỏ 420g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Familijine Royal Biscuits 420g) Bánh quy cao cấp Sôcôla sữa Royal Biscuits hiệu Familijine – hộp thiếc xanh/đỏ 420g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 285.000 vnđ
  Giá bán: 228.000 vnđ
  Tiết kiệm: 57.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ La Trinitaine – hộp thiếc 350g-0%

  Bánh quy bơ La Trinitaine – hộp thiếc 350g

  Mô tả ngắn:

  (La Trinitaine Galettes 350g) Bánh quy bơ La Trinitaine – hộp thiếc xanh/đỏ 350g

  Xuất xứ: Pháp

  Nội dung tóm tắt:

  (La Trinitaine Galettes 350g) Bánh quy bơ La Trinitaine – hộp thiếc xanh/đỏ 350g

  Xuất xứ: Pháp

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (La Trinitaine Galettes 350g) Bánh quy bơ La Trinitaine – hộp thiếc xanh/đỏ 350g

  Xuất xứ: Pháp

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 234.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Sôcôla sò biển Frutti hiệu Vobro – hộp thiếc 325g-0%

  Sôcôla sò biển Frutti hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Mô tả ngắn:

  (Vobro Frutti di Mare 325g) Sôcôla sò biền Frutti hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Vobro Frutti di Mare 325g) Sôcôla sò biền Frutti hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Vobro Frutti di Mare 325g) Sôcôla sò biền Frutti hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 293.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo sôcôla sữa cacao lẫn hạt giòn hiệu Vobro – hộp thiếc 325g-0%

  Kẹo sôcôla sữa cacao lẫn hạt giòn hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Mô tả ngắn:

  (Vobro Choco Crispo Milk & Cacoa 325g) Kẹo sôcôla sữa cacao lẫn hạt giòn hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Nội dung tóm tắt:

  (Vobro Choco Crispo Milk & Cacoa 325g) Kẹo sôcôla sữa cacao lẫn hạt giòn hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Vobro Choco Crispo Milk & Cacoa 325g) Kẹo sôcôla sữa cacao lẫn hạt giòn hiệu Vobro – hộp thiếc 325g

  Xuất xứ: Ba Lan

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 293.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy hỗn hợp vị cà phê cao cấp hiệu Bahlsen – hộp 1kg-20%

  Bánh quy hỗn hợp vị cà phê cao cấp hiệu Bahlsen – hộp 1kg

  Mô tả ngắn:

  (Bahlsen Coffee Collection 11 leckere Kaffee – Begleiter 1kg) Bánh quy hỗn hợp vị cà phê cao cấp hiệu Bahlsen – hộp 1kg

  Xuất xứ: Đức

  Nội dung tóm tắt:

  (Bahlsen Coffee Collection 11 leckere Kaffee – Begleiter 1kg) Bánh quy hỗn hợp vị cà phê cao cấp hiệu Bahlsen – hộp 1kg

  Xuất xứ: Đức

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Bahlsen Coffee Collection 11 leckere Kaffee – Begleiter 1kg) Bánh quy hỗn hợp vị cà phê cao cấp hiệu Bahlsen – hộp 1kg

  Xuất xứ: Đức

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá cũ: 475.000 vnđ
  Giá bán: 380.000 vnđ
  Tiết kiệm: 95.000 vnđ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp bánh quy cao cấp phủ sôcôla Bỉ hiệu Kirkland – hộp 1.4kg

  Hộp bánh quy cao cấp phủ sôcôla Bỉ hiệu Kirkland – hộp 1.4kg

  Mô tả ngắn:

  (Kirkland European Cookies With Belgian Chocolate 1.4kg) Hộp bánh quy cao cấp phủ sôcôla Bỉ hiệu Kirkland – hộp 1.4kg

  Xuất xứ: Mỹ

  Nội dung tóm tắt:

  (Kirkland European Cookies With Belgian Chocolate 1.4kg) Hộp bánh quy cao cấp phủ sôcôla Bỉ hiệu Kirkland – hộp 1.4kg

  Xuất xứ: Mỹ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Kirkland European Cookies With Belgian Chocolate 1.4kg) Hộp bánh quy cao cấp phủ sôcôla Bỉ hiệu Kirkland – hộp 1.4kg

  Xuất xứ: Mỹ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bánh quy bơ hỗn hợp Eudora – hộp thiếc 423g-0%

  Bánh quy bơ hỗn hợp Eudora – hộp thiếc 423g

  Mô tả ngắn:

  (Eudora Butter Cookies Assorted 423g) Bánh quy bơ hỗn hợp Eudora – hộp thiếc 423g

  Xuất xứ: Indonesia

  Nội dung tóm tắt:

  (Eudora Butter Cookies Assorted 423g) Bánh quy bơ hỗn hợp Eudora – hộp thiếc 423g

  Xuất xứ: Indonesia

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Eudora Butter Cookies Assorted 423g) Bánh quy bơ hỗn hợp Eudora – hộp thiếc 423g

  Xuất xứ: Indonesia

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 130.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Kẹo mềm vị trái cây hiệu Sencer Damix – hộp thiếc 250g

  Kẹo mềm vị trái cây hiệu Sencer Damix – hộp thiếc 250g

  Mô tả ngắn:

  (Sencer Damix Candy 250g) Kẹo mềm vị trái cây hiệu Sencer Damix – hộp thiếc 250g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Nội dung tóm tắt:

  (Sencer Damix Candy 250g) Kẹo mềm vị trái cây hiệu Sencer Damix – hộp thiếc 250g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 19/04/2019

  (Sencer Damix Candy 250g) Kẹo mềm vị trái cây hiệu Sencer Damix – hộp thiếc 250g

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Túi quà Tết 2019 - 01-0%

  Túi quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 01)

  Túi quà Tết 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 06-0%

  Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 06

  Mô tả ngắn:

  (Luxury GIFT set 06)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-06

  Nội dung tóm tắt:

  (Luxury GIFT set 06)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-06

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Luxury GIFT set 06)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-06

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 793.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 05-0%

  Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 05

  Mô tả ngắn:

  (Luxury GIFT set 05)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-05

  Nội dung tóm tắt:

  (Luxury GIFT set 05)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-05

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Luxury GIFT set 05)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-05

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.069.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 04-0%

  Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 04

  Mô tả ngắn:

  (Luxury GIFT set 04)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-04

  Nội dung tóm tắt:

  (Luxury GIFT set 04)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-04

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Luxury GIFT set 04)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-04

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 997.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 03-0%

  Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 03

  Mô tả ngắn:

  (Luxury GIFT set 03)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-03

  Nội dung tóm tắt:

  (Luxury GIFT set 03)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-03

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Luxury GIFT set 03)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-03

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 539.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 02-0%

  Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 02

  Mô tả ngắn:

  (Luxury GIFT set 02)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Luxury GIFT set 02)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Luxury GIFT set 02)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.424.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 01-0%

  Giỏ quà tết cao cấp 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Luxury GIFT set 01)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-01

  Nội dung tóm tắt:

  (Luxury GIFT set 01)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-01

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Luxury GIFT set 01)

  Giỏ quà tết cao cấp 2019-01

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.644.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Hộp quà Tết 2019 - 01-0%

  Hộp quà Tết 2019 - 01

  Mô tả ngắn:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Nội dung tóm tắt:

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/04/2019

  (Gift Box 2019- 02)

  Hộp quà Tết 2019-02

  Tư vấn bán hàng: 0342 388 288
  Giá bán: 1.146.000 vnđ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
Để lại lời nhắn cho chúng tôi Zalo
Nhắn tin cho chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát